ออกอากาศ : วันที่ 4 มีนาคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ภาวะเฉียบพลัน
บทคัดย่อ:

รายการพบหมอศิริราช เรื่อง ภาวะไตวายเฉียบพลัน โดย อ.พญ.ทัศน์พรรณ  ศรีทองกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช