ออกอากาศ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: กินอย่างไรให้ผิวสวยสุขภาพดี
บทคัดย่อ:

รายการพบหมอศิริราช เรื่อง “กินอย่างไรให้ผิวสวยสุขภาพดี”  โดย ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช ภาควิชาตจวิทยา

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช