ออกอากาศ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ:
รายการพบหมอศิริราช  เรื่อง “โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ” โดย รศ.นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช