ออกอากาศ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ตาบอดในเด็กที่รักษาได้
บทคัดย่อ:

รายการพบหมอศิริราช เรื่อง “ตาบอดในเด็กที่รักษาได้” โดย รศ.นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหิดล มาติดตามกัน

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช