ออกอากาศ : วันที่ 20 สิงหาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดหัวใจ
บทคัดย่อ:           ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวนมากที่ประสบกับความทุกข์ทรมานจากอาการป่วย และผู้ป่วยจำนวนหนึ่งต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ผศ.นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร์ อธิบายว่า โรคหัวใจหลายชนิดสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด  ซึ่งปัจจุบันมีความปลอดภัยสูง นอกจากผู้ป่วยจะมีโรคร่วมอื่นๆ หรือมีการติดเชื้อรุนแรงก็อาจต้องเลือกวิธีการรักษาอื่น  สาเหตุของการเกิดโรคอาจเกิดจากการติดเชื้อ หรือเกิดในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่เสริมให้เกิดโรคหัวใจ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ โรคอ้วน โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น  โรคหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ชนิดที่เป็นแต่กำเนิดและเป็นภายหลังกำเนิด  การรักษาโรคหัวใจสามารถทำได้ 3 วิธี คือ การใช้ยา การใช้เครื่องมือพิเศษ และการผ่าตัด โดยโรคหัวใจส่วนใหญ่จะได้รับรักษาด้วยการใช้ยาก่อน การใช้เครื่องมือพิเศษมีหลายวิธี เช่น ใช้สายสวนที่มีปลายบอลลูนใส่เข้าไปถ่างหลอดเลือดตีบ หรือใส่เครื่องมือพิเศษเข้าไปอุดรูรั่วของผนังหัวใจ ส่วนการผ่าตัดอาจทำเพื่อบรรเทาอาการชั่วคราว หรือเพื่อแก้ไขความผิดปกติของหัวใจอย่างถาวร   โรคหัวใจบางชนิดที่ใช้ยารักษาไม่ได้ผล และหัวใจมีความผิดปกติมากเกินกว่าจะผ่าตัดแก้ไขได้ เช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจระยะสุดท้าย อาจจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ  ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด ต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดย งดดื่มแอลกอฮอล์และงดบุหรี่ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน งดยาบางชนิดอย่างน้อย 5-7 วัน ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาโรคฟันผุ เหงือกอักเสบให้เรียบร้อยก่อน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดได้  และหากมีประวัติเลือดออกง่ายหรือแพ้ยาจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ หลังผ่าตัดหัวใจเสร็จแล้ว แพทย์จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดตามดูแลการทำงานของหัวใจตลอดเวลาซึ่งโดยปกติแล้วผู้ป่วยจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 1-2 วันในไอ ซี ยู และกลับบ้านได้ใน7-10 วัน

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช