ออกอากาศ : วันที่ 14 มกราคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
บทคัดย่อ:

รายการพบหมอศิริราช เรื่อง ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม โดย รศ.พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช