ออกอากาศ : วันที่ 7 มกราคม 2561  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การฝังแร่และใส่แร่รักษาโรคมะเร็ง
บทคัดย่อ:

รายการพบหมอศิริราช เรื่อง การฝังแร่และใส่แร่รักษาโรคมะเร็ง โดย ผศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย ภาควิชารังสีวิทยา 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช