ออกอากาศ : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: Zika Virus
บทคัดย่อ:

        โรคไข้ซิกา เป็นโรคที่ติดเชื้อจากการถูกยุงลายกัด แม้จะไม่มีอาการรุนแรงมากนัก แต่กับหญิงตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะเสี่ยงและอันตรายได้ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ซิกากันค่ะ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช