ออกอากาศ : วันที่ 20 สิงหาคม 2560  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: มารู้จักโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
บทคัดย่อ:

     มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันอยากทราบถึงโรคที่กำลังเป็นอยู่ ว่าเกิดจากอะไร จะมีวิธีการรักษาให้หายได้ไหม อ.นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ครับ 

     โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า “ลิวคีเมีย” เกิดจากแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนที่เติบโตผิดปกติเป็นจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง แต่ในวันนี้จะขอพูดถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันก่อนครับ

     โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ตัวอ่อนของเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ซึ่งการแบ่งตัวดังกล่าวจะไปรบกวนระบบการสร้างเม็ดเลือดปกติของไขกระดูกครับ

     เนื่องจากเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวที่ปกติ และเกล็ดเลือดลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันมักมีอาการที่พบบ่อย ได้แก่ อาการไข้ อ่อนเพลียจากภาวะซีด เลือดออกผิดปกติ อาจพบต่อมน้ำเหลืองโต ตับโต ม้ามโต น้ำหนักลด ปวดกระดูก ปวดข้อได้ นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน บางรายอาจมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท เช่น ซึม สับสนเนื่องจากมีเซลล์มะเร็งแทรกตัวในเยื่อหุ้มสมอง

     การวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แพทย์ใช้วิธีการตรวจเลือดและการตรวจไขกระดูกเป็นหลักครับ โดยขั้นแรก แพทย์จะเจาะเลือดตรวจระดับเม็ดเลือดขาวและดูสเมียร์เลือดเพื่อตรวจว่ามีเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนหรือไม่ ถ้าพบเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อน ก็จะทำการเจาะไขกระดูกเพื่อใช้ประกอบสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และเพื่อใช้ประเมินพยากรณ์โรคจากการส่งตรวจความผิดปกติของโครโมโซม และยีนต่อไปครับ 

     สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แพทย์จะใช้เคมีบำบัดเป็นหลักเพื่อให้โรคสงบ หลังจากนั้นจะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยที่สามารถปลูกถ่ายไขกระดูกได้ ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าของยาเคมีบำบัด การดูแลผู้ป่วยขณะรับยาเคมีบำบัดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และการปลูกถ่ายไขกระดูกมีความก้าวหน้าอย่างมาก เพราะฉะนั้นจัดได้ว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ครับ

     ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันจะมีภาวะติดเชื้อได้ง่าย ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว โดยเฉพาะสุขภาพปาก ฟัน เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้การรับประทานอาหารควรรับประทานเนื้อสัตว์ ผักที่ปรุงสุก ใหม่ ผลไม้ควรปอกเปลือกก่อนรับประทาน ดื่มน้ำมาก ๆ และที่สำคัญ ควรมาพบแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอและหากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย หรือเลือดออกผิดปกติให้รีบมาปรึกษาแพทย์ในทันทีครับ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช