ออกอากาศ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ปอดรั่ว
บทคัดย่อ:           ปอดรั่ว เป็นภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งที่แม้พบได้ไม่มากนัก  แต่ก็เป็นภาวะอันตรายที่ต้องเร่งรักษา  ภาวะ“ปอดรั่ว” เป็นอย่างไร ผศ.พญ.สุรีย์  สมประดีกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า  ภาวะที่มีลมรั่วออกจากถุงลมหรือที่เรียกว่า ปอดรั่วหรือปอดทะลุนั้น เกิดจากมีลมลอดออกมาจากรูรั่วของปอดเข้าไปขังในช่องเยื่อหุ้มปอด ซึ่งเมื่อปริมาณลมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จะดันให้ปอดแฟบลง จะส่งผลให้มีการหายใจลำบากและอาจถึงกับเกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตได้แต่พบไม่มากนัก  สำหรับสาเหตุของภาวะปอดรั่ว เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อาจเกิดจากอุบัติเหตุ จนปอดได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหรือเกิดจากการแตกของถุงลมที่ผิดปกติ ซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง โรคหืดที่กำเริบ ปอดอักเสบ รวมทั้งวัณโรคปอด  ทั้งนี้ บางรายอาจไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่มักจะพบในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่  ซึ่งไม่เป็นอันตรายหากรูรั่วของปอดมีไม่มาก แต่ถ้ามีลมรั่วมากผู้ป่วยจะมีอาการหอบรุนแรงหากรักษาไม่ทันผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม อาการของผู้ที่มีภาวะปอดรั่วจะมีอาการแสดงออกหลายประการ   ขึ้นอยู่กับขนาดรูรั่วของปอด รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ป่วย แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกหรือเจ็บร้าวไปที่ไหล่ หายใจหอบ  ไอแห้ง ๆ  คล้าย ๆ อาการของเยื่อหุ้มปอดอักเสบ หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้มีอาการหอบรุนแรง ชีพจรเต้นเร็วและความดันต่ำ นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือช็อกได้   การรักษา แพทย์จะ เอกซเรย์ให้แน่ใจว่าเกิดภาวะปอดรั่วจริงหรือไม่ เมื่อทราบแล้ว อาจใช้เข็มเจาะหรือสอดใส่ห่วงเพื่อระบายลมออก และถ้าพบโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะปอดรั่วด้วย มักจะรักษาโรคที่เป็นสาเหตุหลักนั้นร่วมไปด้วย เพื่อไม่ให้อาการกลับมากำเริบอีก  แม้ส่วนใหญ่ภาวะปอดรั่ว จะเกิดกับผู้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง  ปอดอักเสบและวัณโรคปอด แต่สาเหตุสำคัญของโรคเหล่านี้ คือ การสูบบุหรี่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อภาวะปอดรั่วและโรคร้ายอื่น ๆ ควรเลิกสูบบุหรี่ แล้วหันมาดูแลสุขภาพดีกว่า

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช