ออกอากาศ : วันที่ 4 มิถุนายน 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: อันตรายจากสารโบทูลินั่ม
บทคัดย่อ:

          ในอาหารบรรจุกระป๋องหรือในหน่อไม้ปีบหากขั้นตอนการบรรจุไม่สะอาด อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสารโบทูลินัมได้ ซึ่งสารนี้มีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง ผศ.นพ.สัมมน  โฉมฉาย  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อธิบายว่า โบทูลินัม  เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งพบมากในดิน  ซึ่งเชื้อเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่มีออกซิเจนน้อย  การปนเปื้อนของเชื้อโบทูลินัมในอาหาร  เมื่ออาหารถูกเก็บในสภาพที่มีออกซิเจนน้อย เช่น ในกระป๋องบรรจุอาหาร ในขวดที่ปิดสนิทหรือในปีบ  เชื้อจะเจริญเติบโตและสร้างสารพิษได้ดี  ส่วนอาหารที่ได้รับสารปนเปื้อนชนิดนี้อาจไม่พบความผิดปกติใด ๆ จากสี  กลิ่น รส อย่างไรก็ตามการถนอมอาหารที่ถูกวิธี  เช่น  การปรุงด้วยความร้อนที่นานพอ หรือมีการปรับค่าความเป็นกรดที่เหมาะสม ก็สามารถทำลายหรือยับยั้งเชื้อไม่ให้เจริญเติบโตได้เช่นกัน แต่ในอาหารบางประเภทที่ถูกปนเปื้อนด้วยดินอย่างหน่อไม้  อาจมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมากกว่าอาหารชนิดอื่น ๆ   
          สำหรับอาการหลังได้รับเชื้อโบทูลินัม จะเกิดขึ้นภายในเวลา 2 - 36  ชั่วโมง หลังบริโภคอาหาร  โดยสารพิษจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของจุดเชื่อมระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพไม่ชัด  หรือเห็นภาพซ้อน หนังตาตก  ลืมตาไม่ขึ้น  พูดไม่ชัด  กลืนน้ำและอาหารลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ปากแห้ง ท้องเสียหรือท้องผูก  จนเมื่ออาการกำเริบ จะทำให้กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อน  แรง  แต่ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก  กล้ามเนื้อในระบบหายใจจะอ่อนแรง ผู้ป่วยหายใจไม่สะดวกและเสียชีวิตได้ในทันที  ส่วนของการรักษาแพทย์จะใช้การรักษาตามอาการ เช่น การใส่เครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยจนกระทั่งร่างกายค่อย ๆ ฟื้นการทำงานของจุดเชื่อมระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างช้า ๆ 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช