ออกอากาศ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: อัมพาตครั้งคราว
บทคัดย่อ:         การที่ร่างกายของคนเราขาดเกลือแร่โพแทสเซียม  อาจทำให้เกิดอาการอัมพาตครั้งคราวได้ จะป้องกันได้อย่างไร อ.พญ.กนกวรรณ  บุญญพิศิษฐ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า เกลือแร่โพแทสเซียม  มีส่วนสำคัญกับการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  รวมทั้งหัวใจและลำไส้  ซึ่งหากร่างกายของเราขาดโพแทสเซียม  จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง  ลำไส้ไม่ทำงาน และหัวใจทำงานผิดปกติ  จนเกิดเป็นอัมพาตครั้งคราวได้

        ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครั้งคราวอันเนื่องมาจากภาวะร่างกายขาดโพแทสเซียม จะมีร่างกายอ่อนเพลีย  มีอาการแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงตื่นนอนตอนเช้าจะขยับเขยื้อนแขนขาไม่ได้  แต่ยังหายใจ  พูดและกลืนได้ตามปกติ  ซึ่งอาการอ่อนแรงดังกล่าวจะเป็นอยู่ประมาณ 6 –24 ชั่วโมง และนานถึง 3 วัน หรือมากกว่านั้น  โดยอาการนี้มักเกิดหลังตื่นนอน  ภายหลังจากการออกกำลังมากเกินไป  หรือหลังอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารพวกแป้งและน้ำตาล  

        สำหรับวิธีการรักษาอาการอัมพาตครั้งคราว  อันเนื่องมาจากร่างกายขาดโพแทสเซียม ในผู้ป่วยที่เป็นซ้ำ ๆ  หากอาการไม่รุนแรงและมีสาเหตุชัดเจน  เช่น เกิดจากการกินยาขับปัสสาวะ  ก็สามารถใช้การกินเกลือโพแทสเซียม หรือยาน้ำโพแทสเซียมคลอไรด์  ภายใต้คำแนะนำของแพทย์แต่หากมีอาการอัมพาตนานเกิน 24 ชั่วโมง  หรือมีอาการหายใจลำบากควรรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที. 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช