ออกอากาศ : วันที่ 14 พฤษภาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เมื่อจมูกไม่ได้กลิ่น
บทคัดย่อ:         การรับกลิ่นเป็นประสาทสัมผัสที่พิเศษอย่างหนึ่งของมนุษย์ แต่ถ้าวันใดที่จมูกไม่สามารถรับกลิ่นได้ คงต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และจะรักษาได้อย่างไร ผศ.นพ.ปารยะ  อาศนะเสน ภาควิชาโสต นาสิกลาริงซ์วิทยา  อธิบายว่า การที่จมูกรับกลิ่นได้น้อยลงนั้นเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

     1. ได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะมักเกิดจากการกระแทกที่รุนแรงทางด้านหน้าหรือท้ายทอย ทำให้เกิดการกระชากอย่างรุนแรงของประสาทรับกลิ่น

     2. การติดเชื้อไวรัสจากการเป็นหวัด ทำให้เส้นประสาทรับกลิ่นอักเสบ อาการไม่ได้กลิ่นที่เกิดจากสองสาเหตุนี้อาจหายเป็นปกติได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าประสาทรับกลิ่นถูกทำลายไปมากน้อยเพียงใด

      สาเหตุสุดท้าย คือ โพรงจมูกอุดตันจากเยื่อบุช่องโพรงจมูกบวมหรือ อักเสบเรื้อรัง เช่น ไซนัสอักเสบ โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือริดสีดวงจมูก ทำให้อากาศที่หายใจเข้าไปเดินทางไปสู่เซลล์ประสาทรับกลิ่นที่อยู่ด้านบนของโพรงจมูกได้น้อย  ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล  อาการ ไม่ได้กลิ่นจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อาจได้กลิ่นดีกับกลิ่นแย่สลับกันไป ซึ่งการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุทำให้โพรงจมูกบวมหรืออุดตัน จะทำให้การรับกลิ่นดีขึ้นได้  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่พบได้บ้าง เช่น การสูดรับสารพิษอย่างรุนแรง โรคทางระบบประสาทและโรคพันธุกรรมบางอย่าง หรือโรคที่มีความผิดปกติของโรคทางเมตาบอลิสมในร่างกาย เช่น เบาหวานหรือต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ  ผู้ป่วยที่จมูกไม่ได้กลิ่นจึงควรมาพบแพทย์เพื่อซักประวัติ ตรวจช่องโพรงจมูกและไซนัสเพื่อประเมินสมรรถภาพการรับกลิ่น จะได้ทราบสาเหตุและทำการรักษาได้ถูกต้อง ปัจจุบันการตรวจสมรรถภาพการรับกลิ่นยังทำได้ไม่ดีเท่าการมองเห็นหรือการได้ยิน แต่ก็มีการพัฒนาวิธีต่าง ๆ มากมาย เพื่อใช้ในการประเมินดังกล่าว 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช