ออกอากาศ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: สับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ:

        ผู้ป่วยที่มีอายุมาก ๆ ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่แล้ว จะมีโอกาสเกิดอาการสับสนเฉียบพลันได้ง่าย ผศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อธิบายว่า ผู้ป่วยที่มีอาการสับสนเฉียบพลัน จะพูดคุยคนละเรื่อง ไม่เป็นเรื่องเป็นราว สับสนจนจับต้นชนปลายไม่ถูก หลงวัน เวลา สถานที่ อาจเห็นภาพหลอนที่คนอื่นไม่เห็น ผู้สูงอายุบางคนอาจนอนหลับมากขึ้น ซึมเศร้า พูดน้อยลง อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือภายในวันสองวัน จำเป็นต้องไปพบแพทย์โดยเร่งด่วน สาเหตุเกิดจากเมื่ออายุมากขึ้น เซลล์สมองเริ่มตายมากขึ้น สมองรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลง

        อาการสับสนเฉียบพลันนั้นเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ไม่ใช่เกิดจากโรคของจิตใจ ซึ่งความผิดปกติทางกายที่มักเป็นสาเหตุของอาการนี้ ได้แก่ การที่ผู้ป่วยรับประทานยาหลายชนิด เช่น ยาลดน้ำมูก ยาคลายกล้ามเนื้อ ยานอนหลับ ยารักษาโรคพาร์กินสัน หรือการหยุดยาบางตัวอย่างกะทันหัน หากผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นหลังรับประทานยา ให้หยุดยาทันทีและรีบปรึกษาแพทย์ นอกจากยาแล้วอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระดับน้ำตาล เกลือแร่ในร่างกาย มีการติดเชื้อของร่างกาย หรือในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อมอยู่เดิม โอกาสที่จะเกิดอาการก็มีมากขึ้น

        อย่างไรก็ตาม อาการนี้สามารถป้องกันได้โดยพยายามให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง หมั่นพูดคุยกับผู้ป่วยและกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวบ่อย ๆ หากมีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือได้ยิน ควรให้สวมแว่นตาหรือเครื่องช่วยฟัง และให้ผู้ป่วยได้สัมผัสแสงแดดบ้างในช่วงเช้าและเย็น หลีกเลี่ยงการใช้ยาเอง ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยาใด ๆ และเมื่อมีอาการเจ็บไข้ไม่สบาย ควรไปรับการรักษาตั้งแต่แรก

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช