ออกอากาศ : วันที่ 21 ธันวาคม 2557  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ดูแลผู้สูงอายุ เมื่อหนาวมาเยือน
บทคัดย่อ:

          สัปดาห์นี้เรายังอยู่กับรายการพบหมอศิริราชที่มาสัญจรพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง    อากาศหนาวเย็นอย่างนี้  อ.พญ.รมิดา   อมรสิทธิวัฒน์  ภาควิชาชีวเคมี มีคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุมาฝากค่ะ

          เมื่ออุณหภูมิของร่างกายลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุณหภูมิภายนอกเย็นลง ปกติร่างกายจะตอบสนองด้วยการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างมาก ทำให้มีอาการหนาวสั่นเกิดขึ้น เพื่อทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น เกิดความอบอุ่น แต่ผู้สูงอายุจะไม่สามารถตอบสนองให้มีอาการหนาวสั่นได้ดีเหมือนคนหนุ่มสาว 

          นอกจากนั้นระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหลอดเลือดที่ผิวหนังไม่ให้สูญเสียความร้อนออกจากร่างกายก็เสื่อมลง เมื่อผิวหนังปะทะกับความเย็น หลอดเลือดฝอยจะหดตัว อาจมีผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  และอาจกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจเฉียบพลันได้  ดังนั้นในช่วงนี้จึงควรดูแลร่างกายผู้สูงอายุให้อบอุ่นเป็นพิเศษในระยะต่างๆ ดังนี้  

          สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในเบื้องต้นนั้น  ลูกหลานควรให้ความสำคัญตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีอยู่  เรียกได้ว่า  เป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมิ (primary prevention)   ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เช่น การรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยสวมใส่เสื้อผ้าที่หนา ใช้เครื่องนุ่มห่มให้เพียงพอโดยเฉพาะช่วงกลางคืน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด เพราะอาจรับเชื้อไวรัสไข้หวัดจากผู้อื่นได้ 

การป้องกันในระดับทุติยภูมิ(secondary prevention) ถ้าผู้สูงอายุเริ่มแสดงอาการป่วย จะเป็นการป้องกันไม่ให้โรคดำเนินไปจนเข้าสู่ระยะรุนแรง สำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการครั่นเนื้อ ครั่นตัว ก็ควรเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศเย็น ดื่มน้ำอุ่นเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และถ้าเริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูกในผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง ควรรีบปรึกษาแพทย์เมื่อเริ่มมีอาการดังกล่าว

         ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วและกำลังได้รับการรักษาอยู่  ก็จะเป็นการป้องกันรักษาในระดับตติยภูมิ (tertiary prevention) โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคในระบบไหลเวียนโลหิต  เช่น  โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง    โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด ควรปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการของโรคเดิมรุนแรงขึ้น

         หนาวนี้  สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการคงไม่พ้นเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  แต่ที่ดีกว่านั้นคือ  การได้รับความอบอุ่นจากการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานค่ะ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช