ออกอากาศ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เรื่อง โรคไข้เลือดออก : ไวรัสอีโบลา
บทคัดย่อ:

         จากสถิติผู้ป่วยอีโบลาล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก ระบุมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 8,000 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตของจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเป็นประวัติการณ์  ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง  สุทเธนทร์  ภาควิชาจุลชีววิทยา  กล่าวว่าการได้รับข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาได้ 

            อีโบลาเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่สามารถก่อโรคไข้เลือดออกได้ ซึ่งประเทศไทยก็มีไข้เลือดออกแต่เกิดจากไวรัส “เด็งกี่”  ซึ่งมียุงเป็นพาหะ  ส่วนประเทศทางแอฟริกาเป็นเชื้อที่เรียกว่า ไวรัส“อีโบลา” ซึ่งมีการระบาดมาอย่างต่อเนื่องในแอฟริกา แต่ไม่รุนแรง แต่ปัจจุบันสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤติ โดยมีการระบาดในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก ล่าสุดมีการติดเชื้อมากขึ้นและมีผู้เสียชีวิตที่มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก  

            โดยที่การแพร่กระจายของเชื้ออีโบลา จะมีระยะฟักตัว 8-21 วัน  และมีระยะแพร่เชื้อตั้งแต่เริ่มมีไข้   ติดต่อกันได้จากเลือด  น้ำลาย น้ำตา น้ำมูก  อุจจาระ ปัสสาวะ ผิวหนัง เหงื่อ  หรือที่เรียกกันว่าสารคัดหลั่งจากร่างกายคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย   หรือได้รับเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อเมือก  รวมถึงสัมผัสทางอ้อมผ่านการสัมผัสกับสิ่งของที่ปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งนั้นๆ               

           สำหรับผู้ที่ได้รับเชื้ออีโบลาจะมีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และเจ็บคอราว 5-7  วัน ตามด้วยการอาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นแดงตามตัว ตาแดง  สัปดาห์ที่สองของการป่วย อาจมีอาการดีขึ้นและ       ฟื้นตัวหรือรุนแรงเพิ่มขึ้น ร้อยละ15 จะพบมีเลือดออกทั้งภายในและภายนอกร่างกาย หรือมีเลือดออกบริเวณที่เจาะเลือดหรือฉีดยา บางรายอาจช็อกจากการขาดสารน้ำ(Hypovolaemic shock) และอาจรุนแรงจนอวัยวะต่างๆทำงานล้มเหลว (multiorgan failure)  และมีเลือดออก (hemorrhage)

            ดังนั้นการควบคุมและการป้องกันโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ  เพราะหากเกิดการแพร่ระบาดแล้วจะควบคุมได้ยาก   ตราบใดที่ความรุนแรงของโรคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  การศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาวิธียับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลา ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งมั่น  และที่สุด ทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลาได้สำเร็จแล้ว    

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช