ออกอากาศ : วันที่ 26 มีนาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: รู้เท่าทันมะเร็งจิสต์
บทคัดย่อ:      มะเร็งจิสต์เป็นมะเร็งชนิดหนึ่ง ที่คนไทยมีแนวโน้มจะเป็นกันมากขึ้น แต่มีน้อยคนนักที่รู้จักมะเร็งชนิดนี้ รศ.นพ.วิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต ภาควิชาอายุรศาสตร์  อธิบายว่า มะเร็งจิสต์ เป็นโรคที่ในอดีตมักถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นมะเร็ง ”กล้ามเนื้อเรียบ” ซึ่งแท้จริงแล้ว มะเร็งจิสต์เป็นโรคที่ทางการแพทย์เรียกว่า มะเร็งเนื้อเยื้อในระบบทางเดินอาหาร  โดยทั่วไปมะเร็งจีสต์มักพบได้บริเวณหลอดอาหารไปจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย แต่ตำแหน่งที่พบมากที่สุดคือ กระเพาะอาหาร รองลงมาคือ ลำไส้เล็ก โดยพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน   สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งจิสต์ยังไม่อาจระบุได้แน่ชัด แต่แพทย์เชื่อว่าน่าจะเกิดจากเซลล์ที่อยู่ในผนังของลำไส้เล็กไม่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ  ส่วนอาการของผู้ป่วยมะเร็งจิสต์ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนมะเร็งตำแหน่งและการ แพร่กระจายโรค  ผู้ป่วยบางรายอาจไม่แสดงอาการใด ๆ ให้ทราบเลย  จึงต้องมีการตรวจหาโดยวิธีทางการแพทย์ ซึ่งวิธีที่นิยมใช้คือ การนำชิ้นเนื้อไปตรวจโดยการย้อมพิเศษที่เรียกว่า IHC ปัจจุบันการผ่าตัดเป็นวิธีการหลักในการรักษามะเร็งจิสต์ ส่วนเคมีบำบัดและการฉายรังสี มักเห็นผลในการรักษาน้อยจึงกลับมาเป็นซ้ำอีกหรือมีการแพร่กระจายสู่อวัยวะอื่น นอกจากนี้ อาจรักษาโดยใช้ยา ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ถึงร้อยละ70 ทั้งยังมีผลข้างเคียงน้อย แต่มีข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะยามีราคาแพง

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช