ออกอากาศ : วันที่ 9 มีนาคม 2557  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: นวัตกรรมการดูแล “นัยน์ตา”
บทคัดย่อ:

         ความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล  ทำให้เกิดสังคมออนไลน์ ที่ทุกคนบนโลกต่างเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารอย่างรวดเร็ว  ขณะที่การใช้สายตาของคนเรามีมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการรักษาโรคต่างๆ รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยา กล่าวถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการผ่าตัดรักษาต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยการนำเลเซอร์มาใช้ ซึ่งทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมถึงการพัฒนาชนิดของเลนส์เทียมเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันมีเลนส์เทียมที่สามารถปรับภาพชัดได้หลายระยะในเลนส์ตัวเดียว จึงช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งใกล้และไกล แก้ปัญหาสายตายาวตามอายุ นอกจากนี้ยังมีเลนส์เทียมที่แก้ปัญหาภาวะสายตาเอียงได้ด้วย เทคโนโลยีของการผ่าตัดต้อกระจกเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์เทียมสามารถทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องสวมแว่นตาอีกต่อไป  อย่างไรก็ตามจักษุแพทย์จะทำการตรวจประเมินสภาพตา และพิจารณาปัจจัยของผู้ป่วยแต่ละราย  เพื่อเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมที่สุด

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช