ออกอากาศ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: แพทย์อาสา ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม
บทคัดย่อ:

         เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ตรวจคัดกรองเบื้องต้น และมีการตรวจที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม  รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  ภาควิชาจักษุวิทยา กล่าวว่า ขั้นตอนแรก เป็นการผ่าตัดหรือลอกต้อกระจก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ความยากง่ายของการผ่าตัดขึ้นกับระยะของต้อกระจก โดยผู้ป่วยที่มีเลนส์ขุ่นและแข็งมากอาจต้องใช้เวลานานและต้องการความร่วมมือจากผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งการลอกต้อกระจกจะใช้คลื่นความถี่สูงเข้าไปสลายและดูดเอาเลนส์ที่ขุ่นออก จากนั้นจึงใส่เลนส์แก้วตาเทียมให้ใหม่ ซึ่งเลนส์ที่นำมาเปลี่ยนให้ผู้สูงอายุ จะเลือกชนิดของเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมนี้  ไม่ต้องเย็บแผล  เพราะแผลเล็กมาก  โดยเฉลี่ยผู้ป่วย 1 ราย จะใช้เวลาประมาณ 10 -15 นาที  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่า มีเลนส์แก้วตาขุ่นมากน้อยแค่ไหน    โดยการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ ทีมแพทย์จะผ่าตัดผู้ป่วยประมาณ 160 ราย  ในระยะเวลา 2 วันของการออกหน่วย 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช