ออกอากาศ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: แพทย์อาสา ดูแลตาผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ:

         ปัญหาของดวงตาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุคือ โรคต้อกระจก  ซึ่งทำให้ตามัวถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  ภาควิชาจักษุวิทยา  กล่าวว่า ในกลุ่มคนที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เลนส์แก้วตาจะขุ่นมัวและแข็งเพิ่มขึ้น ทำให้มองไม่ชัด เรียกว่า “ต้อกระจก”  โดยทั่วไปการรักษาต้อกระจกจะทำกันในโรงพยาบาลใหญ่ๆ แต่อาจไม่ทั่วถึงเพียงพอ เนื่องจากมักอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกที่จะมารับการตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด จึงมีการออกหน่วยตรวจคัดกรองเบื้องต้นในชุมชน และเมื่อพบผู้ป่วยต้อกระจกก็จะพาผู้ป่วยมาตรวจอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาล  ผลการตรวจ       คัดกรองพบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคต้อกระจกจำนวนมาก ในขณะที่โรงพยาบาลมีจักษุแพทย์ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและทีมพยาบาลจึงได้รวมตัวกันออกหน่วยเป็นแพทย์อาสาทำการรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกกลุ่มนี้ เพื่อให้มีโอกาสกลับมามองเห็นได้ดีดังเดิม ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีสุขภาพตาที่ดี 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช