ออกอากาศ : วันที่ 26 มกราคม 2557  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เหตุใดวัยรุ่นไทย มีปัญหาทางอารมณ์
บทคัดย่อ:

         เพราะเหตุใด  วัยรุ่นไทยถึงมีปัญหาทางพฤติกรรมอารมณ์มากขึ้น เราจะช่วยเหลืออนาคตของชาติให้เติบโต  ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร พบคำตอบจาก รศ.พญ.สุพร  อภินันทเวช  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

        สาเหตุสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นไทย  มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์นั้น มาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู  ด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  ทำให้เด็กได้รับข้อมูลทั้งดีและไม่ดีได้ตลอดเวลา  เด็กอาจแยกแยะไม่ถูกว่าควรทำตามหรือไม่ทำตาม พ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญต่อการเลี้ยงดู ประคับประคอง อบรมสั่งสอน ชี้แนะลูกตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

        การเลี้ยงดูส่งผลต่ออารมณ์จิตใจของเด็ก นำไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตามมา ถ้าพ่อแม่หรือ         ผู้เลี้ยงดู เลี้ยงเด็กด้วยความรุนแรงทั้งการกระทำหรือคำพูด ไม่ค่อยใช้เหตุผล เด็กจะเกิดการเรียนรู้หรือเลียนแบบพฤติกรรมและอารมณ์ที่รุนแรงเช่นกัน  หรือการเลี้ยงดูที่ขาดระเบียบวินัย  ไม่ฝึกความอดทน รอคอย เห็นใจผู้อื่น เช่น การเลี้ยงดูแบบตามใจเด็ก ก็ทำให้มีปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมได้เช่นกัน  เพราะเด็กจะไม่ยอมอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม  ไม่อดทนต่อความขัดแย้ง หรือความไม่สบอารมณ์ และเอาแต่ใจตนเอง 

        เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน ซึ่งมีผลให้อารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายขึ้น  ถ้าหากพื้นฐานอารมณ์ดี  ช่วงนี้ก็พอจะประคับประคองไปได้  แต่หากมีปัญหาอยู่ก่อนเล็กน้อย  ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสำคัญที่เด็กจะระเบิดอารมณ์ได้ตลอดเวลา เพื่อน เป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญของวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นได้กลุ่มเพื่อนดี ก็ชวนกันไปทำสิ่งดีๆ มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม   แต่ถ้าได้กลุ่มเพื่อนมีปัญหา เช่น หนีเรียน  ติดสารเสพติด  มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ย่อมก่อปัญหาทุกข์ใจให้พ่อแม่อย่างยิ่ง

        และเมื่อเกิดปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรม พ่อแม่อาจสังเกตอาการดังนี้คือ พฤติกรรมแยกตัว อยู่คนเดียว ไม่ค่อยพูด  หรือมีอาการหงุดหงิด ขี้โมโห ต่างไปจากบุคลิกเดิม เป็นต้น 

        ดังนั้น การช่วยให้เด็กและวัยรุ่นไทยเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ จึงต้องการการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจากพ่อแม่  ส่งเสริมให้เด็กทำงานเพื่อส่วนรวม แสดงความมีน้ำใจ แยกแยะสิ่งถูกผิด และมีระเบียบวินัยในครอบครัวเป็นเบื้องต้น        เราอย่ามัวโทษสิ่งแวดล้อมว่าเป็นปัญหา แต่ควรเริ่มที่ครอบครัวของเรา ให้เด็กๆ มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมต่อไป แต่หากเด็กหรือวัยรุ่นเริ่มมีปัญหาทางอารมณ์ หรือพฤติกรรมแม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบมาปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  เพื่อรับทราบวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช