ออกอากาศ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เรื่องควรรู้ในการปลูกถ่ายตับ
บทคัดย่อ:
         ตับ เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่บริเวณช่องท้องส่วนบนด้านขวาที่ระดับซี่โครงซี่สุดท้าย ทำหน้าที่ผลิตโปรตีน ซึ่งช่วยในเรื่องการแข็งตัวของเลือด  เก็บสะสมไขมัน  น้ำตาล  เหล็ก  และวิตามิน สำหรับใช้กำจัดสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย  เช่น  ยา  แอลกอฮอล์   เป็นต้น
         การที่ตับถูกทำลายจนไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น จำเป็นต้องผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ในกรณีนี้ อ.นพ.ประเวชย์   มหาวิทิตวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  มีความรู้เรื่องการปลูกถ่ายตับมาฝากครับ
ก่อนการปลูกถ่ายตับ  แพทย์จะต้องตรวจประเมินความพร้อมของผู้ป่วย   ตั้งแต่
         - ตรวจกระดูก เต้านม ตรวจภายใน ตรวจต่อมลูกหมาก ซึ่งการตรวจเหล่านี้เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็ง  ไปพร้อมๆ กัน หากพบว่ามีมะเร็งในร่างกาย ผู้ป่วยจะไม่สามารถปลูกถ่ายตับได้ 
         - ตรวจอัลตราซาวนด์  ดูขนาด รูปร่าง และเส้นเลือดของตับ  ร่วมกับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 
         - ตรวจการทำงานของปอดและหัวใจ เพื่อพิจารณาความพร้อมของร่างกายในการดมยาสลบขณะทำการผ่าตัด
         - ตรวจรักษาฟัน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ปราศจากเชื้อโรค เพราะหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน  ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อโรคในช่องปาก ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง
         - ในรายที่มีประวัติการดื่มสุราเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุของตับแข็ง ต้องงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องผ่านการประเมินจากจิตแพทย์ว่าหยุดแอลกอฮอล์ได้จริง ไม่กลับไปดื่มซ้ำอีก เพื่อผลการรักษาที่ดี 
             หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ผู้ป่วยต้องรับประทานยา และมารับการตรวจตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามการทำงานของตับ และปรับระดับของยาให้เหมาะสม เป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบัน แพทย์สามารถนำตับของผู้ที่มีหมู่เลือดตรงกันหรือเข้ากันได้ มาปลูกถ่ายให้กัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดเดียวกัน  ซึ่งเป็นการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช