ออกอากาศ : วันที่ 27 ตุลาคม 2556  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: วัคซีน สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
บทคัดย่อ:

          ปัจจุบันมีวัคซีนอยู่หลายชนิดด้วยกัน  ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับ  เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกน้อย  รศ.นพ.วิทยา  ถิฐาพันธ์  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กล่าวว่า โดยปกติคุณแม่ตั้งครรภ์     ทุกรายควรได้รับวัคซีนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์  แต่มีบางรายที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนที่จะตั้งครรภ์  ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดโรค  ซึ่งวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดมีดังนี้ 

1. วัคซีนป้องกันคอตีบ  ไอกรน บาดทะยัก  เป็นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน   ถึงแม้ว่าหญิง

ตั้งครรภ์ผู้นั้นจะเคยได้รับวัคซีนมาก่อนก็ตาม   โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการฉีดเพื่อให้ภูมิคุ้มกันไปสู่ลูกได้มากที่สุดคือ ขณะอายุครรภ์ 27 - 36 สัปดาห์ เป็นวัคซีน 3 ชนิด ที่ฉีดพร้อมกันใน 1 เข็ม   สาเหตุที่ต้องฉีด  เพราะขณะนี้โรคคอตีบได้กลับมาระบาดอีก  ในรายที่รุนแรงอาจทำให้แม่และลูกในท้องเสียชีวิตได้  ส่วนโรคไอกรน  พบว่าลูกที่ป่วยเป็นโรคไอกรนจะติดเชื้อมาจากแม่  ถ้าฉีดให้แม่ก็จะป้องกันให้ลูกที่คลอดออกมาได้ประมาณ 6 เดือน และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก  จะช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรด้วย

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากเป็นโรคที่ทำอันตรายกับคนท้องมากกว่าคนธรรมดา หากเป็นแล้วจะทำให้

เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หัวใจวาย วัคซีนนี้ฉีด 1 เข็ม ป้องกันได้ 1 ปี

            3.   วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี  ในรายที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่เคยฉีดวัคซีนดังกล่าว หรือเจาะเลือดแล้วไม่มีภูมิต้าน ทาน โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ที่มีโอกาสเสี่ยง เช่น  สามีเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี ก็อาจจะรับการฉีดวัคซีนนี้ได้  

            4. หากคุณแม่ตั้งครรภ์ถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ถ้าไม่แน่ใจว่าสุนัขจะบ้าหรือไม่  ให้ฉีดวัคซีนทันที  

             นอกจากนี้ยังมีวัคซีนหลายชนิดที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรทราบ  โดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ได้แก่ วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส  ไข้สมองอักเสบ  หัด  คางทูม หัดเยอรมัน โปลิโอ   วัณโรค  เพราะวัคซีนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์    ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากแพทย์ที่ดูแลการตั้งครรภ์

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช