ออกอากาศ : วันที่ 29 กันยายน 2556  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่
บทคัดย่อ:

         ในแต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่ของโรงพยาบาลศิริราช ที่เข้ามารักษามะเร็งเต้านมมากกว่า 1,000 ราย และเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของหญิงไทยมากเป็นอันดับ 1   จึงทำให้แพทย์ค้นหาวิธี การรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย   ผศ.นพ.สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เล่าว่า การรักษามะเร็งเต้านม  มีทั้งการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดและการผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้  ซึ่งประกอบด้วย การผ่าตัดออกเฉพาะก้อนมะเร็งและตามด้วยการฉายรังสีรักษาหลังจากที่ได้รับการผ่าตัด  ซึ่งโดยปกติจะทำการฉายรังสีบริเวณเต้านมส่วนที่เหลืออีกเป็นระยะเวลา  25 - 30  ครั้ง

          โดยปัจจุบันมีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่ ที่รวมการผ่าตัดและฉายรังสีรักษาไว้ด้วยกัน เป็นการฉายรังสีรักษาโดยตรงบริเวณเนื้อนมโดยรอบก้อนมะเร็งทันทีในห้องผ่าตัดขณะที่ผู้ป่วยสลบอยู่  ขั้นตอนการรักษาเริ่มจากการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกบางส่วนแทนการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด ตามด้วยการผ่าตัดก้อนมะเร็งออก จากนั้นฉายรังสีรักษาเข้าไปในตำแหน่งที่เอาก้อนมะเร็งออก  

          การรักษาด้วยวิธีนี้ ทำให้การกำหนดตำแหน่งของการฉายรังสีรักษามีความแม่นยำมากขึ้น ลดปริมาณรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติ ลดภาวะแทรกซ้อนต่อผิวหนังภายนอก ทำให้ผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยลง และเพิ่มโอกาสการหายจากโรค และที่สำคัญคือ สามารถลดความลำบากของผู้ป่วยในการมารับบริการการฉายรังสี ทำให้ผู้ป่วยไม่เสียเวลา และลดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย 

          สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ จะต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป และเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น             โดยที่ขนาดก้อนมะเร็งต้องเล็กกว่า 2 ซ.ม. รวมถึงไม่มีการกระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ต่อมน้ำเหลือง และมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเซลล์มะเร็ง  

          จากประสบการณ์ในการรักษาด้วยวิธีนี้ในโรงพยาบาลศิริราช ที่เปิดให้บริการมาแล้วประมาณ 2 ปี   ได้ทำการรักษาผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 50 ราย พบว่า ผลการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีอัตราการเกิดโรคซ้ำต่ำ  และพบว่าภาวะความสวยงามของเต้านมภายหลังการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดีเลิศ

          อย่างไรก็ตาม  การป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและทำได้ ด้วยการเริ่มตรวจเต้านมตนเองตั้งแต่อายุ  20 ปี ขึ้นไป และตรวจเป็นประจำ  คือ การดูด้วยตาและการคลำด้วยมือ  ที่สำคัญผู้หญิงอายุ 40 ปี ขึ้นไป  ควรตรวจด้วยเครื่อง แมมโมแกรม ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวนด์  ถ้ามีอาการผิดปกติต่างๆ ที่เต้านมไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด  ควรไปพบแพทย์ทันที

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช