ออกอากาศ : วันที่ 5 มีนาคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: อัมพาตครึ่งซีก
บทคัดย่อ:       ท่านทราบหรือไม่ว่าการกินอาหารที่สมบูรณ์และการไม่รู้จักควบคุมอาหารทำให้คนไทยส่วนใหญ่เป็นอัมพาตครึ่งซีกแบบฉับพลัน  ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า อาการอัมพาตครึ่งซีกที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมองที่อาจมีการแตก ตีบ หรือตันของหลอดเลือด ทำให้เนื้อสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายตายไปหรือหยุดสั่งงาน จนเกิดอาการอัมพาตของร่างกายส่วนนั้นๆ อย่างฉับพลัน  อาการอัมพาตครึ่งซีกที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ มักพบแทรกซ้อนใน ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่ดื่มเหล้าจัด หรือคนอ้วน ส่วนอาการอัมพาตที่เกิดจากภาวะมีลิ่มเลือดลอยไปตามกระแสเลือดขึ้นไปอุดตันในหลอดเลือดสมอง ทำให้เซลล์สมองตายเพราะขาดเลือด มักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีอาการอัมพาตที่เกิดจากหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การเกิดอัมพาตครึ่งซีกหรือโรคหลอดเลือดสมอง จะไม่สามารถทำอันตรายกับเราได้ หากเรารู้จักป้องกันและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยงดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ลดอาหารจำพวกไขมัน หมั่นตรวจสุขภาพและวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง ตรวจเลือดดูเบาหวาน และระดับไขมันในเลือด ส่วนผู้ที่เคยมีอาการอัมพาตชั่วคราวจากสมองขาดเลือดชั่วขณะ และผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรรีบปรึกษาแพทย์ และรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช