ออกอากาศ : วันที่ 11 สิงหาคม 2556  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: นวัตกรรมการส่องกล้องรักษารากฟัน
บทคัดย่อ:

         ปัจจุบันวิทยาการการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ได้พัฒนาให้มีการส่องกล้องเพื่อตรวจรักษารากฟัน ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของการรักษาทางด้านทันตกรรม ทพญ.ศศพินทุ์    เจณณวาสิน งานทันตกรรม  เล่าว่า          โดยทั่วไปการรักษารากฟันจะทำการเจาะที่ตัวฟัน เพื่อเปิดช่องเข้าสู่โพรงประสาทและคลองรากฟันไปกำจัดเนื้อเยื่อ ข้างในฟันที่ติดเชื้อออกด้วยเครื่องมือขนาดเล็กร่วมกับการล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดและใส่ยากำจัดเชื้อ จากนั้น จึงอุดปิดคลองราก  

          เมื่อรากฟันมีการอักเสบหรือติดเชื้อลุกลามไปถึงกระดูกรอบปลายรากฟัน   ซึ่งมีสาเหตุมาจากฟันผุหรือฟันได้รับอุบัติเหตุ อาจก่อให้เกิดอาการปวดรุนแรง หรืออาการบวมเป็นหนองบริเวณเหงือกและฟัน  จึงต้องได้รับการ รักษาคลองรากฟัน เพื่อควบคุมการติดเชื้อและส่งเสริมการซ่อมแซมของกระดูกรอบปลายราก ซึ่งจะได้ผลดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการกำจัดเนื้อเยื่อและเชื้อโรคที่อยู่ในโพรงประสาทและระบบคลองรากฟัน โดยที่ระบบ คลองรากฟันของฟันแต่ละซี่ จะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ฟัน 1 ซี่ อาจมีมากกว่า 1 คลองราก ทำให้การรักษารากฟันมีข้อจำกัดของพื้นที่และแสงสว่างในการมองเห็น 

          เหตุนี้จึงได้มีการนำวิทยาการกล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรม (Dental operating microscope หรือ DOM) ที่เพิ่มกำลังขยายเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนมาช่วยให้การรักษารากฟันทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น นอกจากนี้การส่องกล้องยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาตำแหน่งคลองรากฟัน   โดยเฉพาะกรณีที่โพรงประสาทฟันตีบแคบหรืออุดตัน การส่องหารอยร้าว หรือรักษารอยทะลุในตัวฟันและรอยโรค หรือความบกพร่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังช่วยให้ทันตแพทย์สามารถปรับตำแหน่งในการทำงานให้เหมาะสม กับสรีระได้มากขึ้นด้วย 

          อย่างไรก็ตาม การส่องกล้องรักษารากฟันเป็นเพียงตัวช่วยทันตแพทย์ในการรักษาฟันเท่านั้น  เพราะสุขภาพฟันแข็งแรงมาจากการแปรงฟันที่ถูกวิธีและใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฟันผุและโรคเหงือก ไม่ควรใช้ฟัน กัดของแข็งหรือเคี้ยวอาหารแข็งเพื่อลดความเสี่ยงการแตกร้าวของฟัน ที่อาจนำไปสู่การอักเสบของโพรงประสาทฟัน และถ้าต้องเล่นกีฬาที่มีโอกาสเกิดการกระแทกบริเวณฟันได้ง่าย ควรใส่เครื่องป้องกันฟันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ ทำให้เกิดฟันตายจากอุบัติเหตุ รวมถึงหมั่นตรวจสุขภาพฟันทุกๆ  6  เดือน รับรองว่าสุขภาพฟันจะแข็งแรงไปอีกนาน

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช