ออกอากาศ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2556  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ปวดท้องน้อยเรื้อรังในสตรี
บทคัดย่อ:

         นอกจากออฟฟิศซินโดรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานแล้ว ยังมีอีกโรคที่น่าเป็นห่วงและมักเกิดกับสตรีทั้งหลาย      นั่นคือ “โรคปวดท้องน้อยเรื้อรัง” รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กล่าวว่า โรคปวดท้องน้อยเรื้อรัง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่บริเวณท้องน้อยใต้สะดือของเรา นอกจากอาการปวดซึ่งแตกต่างกันไป ตั้งแต่ปวดตื้อๆถ่วงๆ  ไปจนถึงปวดระบมตลอดเวลา หรือเป็นๆ หายๆ ทุกเดือนหรือเป็นปีแล้ว บางคนอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย ตัวอย่างของโรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการ  ได้แก่ 

มดลูกและรังไข่มีการอักเสบติดเชื้อเป็นถุงหนอง ซึ่งมักมีไข้ต่ำๆ และตกขาวผิดปกติร่วมด้วย 

เนื้องอกมดลูก  มักจะมีประจำเดือนที่ผิดปกติร่วมด้วย   

มะเร็งลำไส้ใหญ่   มักมีการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ เช่น ถ่ายเป็นมูกเลือดร่วมด้วย  

         แต่ที่น่าสนใจคือ  โรคนี้สามารถเกิดได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน โดยที่ไม่พบความผิดปกติของระบบช่องท้องและอวัยวะสืบพันธุ์แต่อย่างใด เช่น ผู้ที่มีอาชีพเย็บผ้า นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ไม่ค่อยได้อออกกำลังกาย หรือมีอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆ กลุ่มคนเหล่านี้ก็อาจมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังได้เช่นกัน แต่อาการปวดมักเป็นๆ หายๆ อันเกิดจากการเกร็งตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง  วิธีการง่ายที่สุดคือ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง  โดยเปลี่ยนอิริยาบถ  อย่าทำอะไรซ้ำๆ นานๆ และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช