ออกอากาศ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
บทคัดย่อ:       คนสูงอายุมีอัตราการเกิดโรคหัวใจมากขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งโรคนี้เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้อัตราการตายสูงขึ้นในผู้สูงอายุ รศ.นพ.ประดิษฐ์  ปัญจวีณิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดขึ้นจากผนังหลอดเลือดมีการหนาตัว ซึ่งเกิดจากผลึกไขมันไปเกาะ หรือมีพังผืด ทำให้เลือดไหลผ่านไม่สะดวก เป็นผลให้หัวใจขาดเลือด ซึ่งมักพบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ คนอ้วน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย  ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะมีอาการเจ็บบริเวณกลางหน้าอกเหนือลิ้นปี่ขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนมีอะไรมาบีบรัด หรือมีของหนัก ๆ มาทับอก อาจมีอาการร้าวไปที่บริเวณไหล่ซ้ายและแขนซ้าย หรือร้าวไปที่กรามทั้งสองข้าง เนื่องจากหัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แต่เลือดไม่สามารถผ่านไปเลี้ยงได้ เพราะหลอดเลือดมีอาการตีบตัวอยู่  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้ หากได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ลดการเกิดทุพพลภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้มาก  ฉะนั้นเมื่อสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว จึงควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว   ส่วนการป้องกันตนเองให้พ้นจากการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคือ ต้องเลิกสูบบุหรี่ โดยเด็ดขาด ควบคุมอาหารไม่ให้ร่างกายมีน้ำหนักตัวมากเกินไป ตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและแก้ไข และสิ่งสำคัญคือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อโรค

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช