ออกอากาศ : วันที่ 28 เมษายน 2556  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ภาวะเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ
บทคัดย่อ:

 

         การตั้งครรภ์ถือเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของสตรีทุกคน มีโรคหลายชนิดที่เกิดเกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์  หนึ่งในโรคที่รุนแรงคือ ครรภ์เป็นพิษ รศ.นพ.ตวงสิทธิ์  วัฒกนารา   ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา เปิดเผยว่า

         ครรภ์เป็นพิษ คือโรคความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ ที่ส่งผลกระทบถึงระบบอวัยวะอื่นทั่วร่างกาย    จนอาจทำให้ทั้งมารดาและทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษ ได้แก่  สตรีตั้งครรภ์แรกที่อายุน้อยกว่า 18 ปี หรืออายุมากกว่า 35 ปี  หรือตั้งครรภ์ครั้งต่อมาห่างกันมากกว่า 10 ปี ซึ่งตรวจพบได้จากภาวะความดันโลหิตสูง โปรตีนรั่วในปัสสาวะ และปัญหาการไหลเวียนโลหิต ที่มีส่วนทำให้เกิดครรภ์เป็นพิษทั้งชนิดที่ไม่รุนแรงและชนิดรุนแรง

         อาการนำของครรภ์เป็นพิษ ได้แก่ มือและเท้าบวมมากในขณะตั้งครรภ์ เมื่อตรวจเพิ่มเติมจะพบว่ามีความดันโลหิตสูง คือสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ร่วมกับมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ  หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ความดันโลหิตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการปวดศีรษะมาก  สายตาพร่ามัว  จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ จนถึงขั้นชักและหมดสติ หากมีเลือดออกในสมองอาจทำให้เสียชีวิตได้ รวมถึงการทำงานของหลายระบบอวัยวะอาจล้มเหลวจากโรคครรภ์เป็นพิษ เช่น มีไตวาย ตับวาย เกล็ดเลือดต่ำ  ซึ่งทารกในครรภ์จะได้รับผลกระทบโดยตรง       โดยจะอยู่ในภาวะขาดออกซิเจน ทารกตัวเล็ก รกลอกตัวก่อนกำหนด จนอาจเสียชีวิตในครรภ์เช่นกัน

         เมื่อสตรีตั้งครรภ์ได้รับการวินิจฉัยว่า มีภาวะครรภ์เป็นพิษ แพทย์อาจนัดตรวจติดตามถี่ขึ้น หรือพิจารณารับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล  โดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำให้นอนพักผ่อนมากๆ โดยเฉพาะนอนในท่าตะแคงซ้าย และอาจให้ยาช่วยควบคุมความดันโลหิตด้วย  ถ้าอาการรุนแรงมาก อาจจำเป็นต้องให้คลอดแม้อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนด

         และสำหรับสตรีที่เคยมีภาวะครรภ์เป็นพิษ  หากจะตั้งครรภ์อีก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เนื่องจากมีโอกาสเกิดครรภ์เป็นพิษซ้ำได้อีกในครรภ์ต่อมา รวมถึงโรคจะรุนแรงขึ้น และจะเกิดในสตรีระยะครรภ์อ่อนๆ  ต้องปรึกษาและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์  ให้ฝากครรภ์ทันที  งดอาหารเค็ม อาหารมัน รับประทานโปรตีนเพิ่มขึ้น  ดื่มน้ำวันละ 6 - 8 แก้ว ยกเท้าสูงเวลานั่งหรือนอน    ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ  ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะครรภ์เป็นพิษได้ครับ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช