ออกอากาศ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน
บทคัดย่อ:       โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระดับฮอร์โมนอินซูลินต่ำ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ อ่อนเพลีย และเมื่อเป็นโรคเบาหวานนานขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า นอกจากนี้ โรคเบาหวาน ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสายตา เช่น เกิดอาการตามัว จนอาจทำให้ตาบอดอย่างถาวรได้  รศ.นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช ภาควิชาจักษุวิทยา อธิบายว่า จากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เลนส์ตาเกิดการบวมน้ำ จนไม่สามารถปรับโฟกัสให้เห็นภาพที่คมชัดได้ หรือการเกิดต้อกระจกในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้จอประสาทตาจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะแรก มีการโป่งพองของหลอดเลือด และอาจพบไขมันออกจากผนังหลอดเลือด ซึ่งถ้าไขมันเหล่านี้ไปรวมอยู่ที่จุดรับภาพ ผู้ป่วยจะเกิดอาการตามัวมองภาพไม่ชัดได้หรือผู้ป่วยบางรายอาจมีเนื้อเยื่อคล้ายพังผืดงอกตามเส้นเลือด และดึงรั้งให้ชั้นของประสาทตาลอก จนอาจถึงขั้นทำให้ตาบอดได้
      สำหรับการเปลี่ยนแปลงในชั้นประสาทตาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เป็นโรค เช่น ถ้าผู้ป่วยโรคเบาหวานนาน กว่า 15 ปี มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จอประสาทตาสูงร้อยละ 50 -60  ส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้สายตาของผู้ป่วยโรคเบาหวานเสื่อมลงนั้น ผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจสายตาและจอประสาทตาเป็นระยะๆ และควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด แต่หากจอประสาทตามีความเปลี่ยนแปลงมาก สามารถทำการรักษาได้ด้วยการใช้แสงเลเซอร์ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้สายตาของผู้ป่วยโรคเบาหวานแย่ลงได้ครับ.

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช