ออกอากาศ : วันที่ 31 มีนาคม 2556  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การดูแลสุขภาพ 4 ช่วงวัย
บทคัดย่อ:

 

         การดูแลสุขภาพ ย่อมดีกว่าการมาหาหมอเพื่อรับการรักษานะครับ  แต่จะดูแลอย่างไรเพื่อให้สุขภาพดีในทุกช่วงวัย  อ.นพ.สมบูรณ์  อินทลาภาพร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม กล่าวว่า การดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุ จะเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเด็กเล็ก เน้นในเรื่องพัฒนาการและการเรียนรู้ วัยรุ่น เน้นทางด้านจิตใจและสังคม วัยทำงาน เน้นการดูแลพฤติกรรมเสี่ยง  ส่วนผู้สูงอายุ เน้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทั้ง 4 ช่วงวัยมีสุขภาพดี  ดังนี้

ช่วงวัยที่ 1 อายุ 0-6 ปี จะเริ่มจากหญิงตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์ และตรวจสม่ำเสมอเพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับการดูแล และคลอดอย่างปลอดภัยโดยแพทย์ หลังคลอดจนถึงอายุ 6 ปี ต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน และได้รับการตรวจทางด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ และพฤติกรรมต่างๆ

ช่วงวัยที่  2  วัย 7-18 ปี  สิ่งสำคัญ คือ การเตรียมตัวให้วัยนี้เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีอารมณ์ที่แจ่มใส มีภูมิคุ้มกันทางความคิด   สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

ช่วงวัยที่  3  อายุ 19-60 ปี เป็นวัยทำงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวถึง 40 ปี มักมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองน้อย ทำเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ โดยมักเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคจาก บุหรี่ สุรา หรือ โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โรคเครียด เป็นต้น จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าสู่วัย 60 ปี เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

ช่วงที่  4  อายุ ตั้งแต่  60  ปี  ขึ้นไป   วัยนี้ถือเป็นวัยสูงอายุ   นอกจากมีความเสื่อมถดถอยของร่างกายแล้ว บางรายยังมีโรคประจำตัวด้วย สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ควรรับการตรวจรักษาสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์   ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์   เพื่อให้ 

    การรักษาที่ถูกต้อง ก็จะทำให้มีสุขภาพดีได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้สูงอายุทั่วไป ที่ควรรับประทานอาหาร

    ให้ครบ 5 หมู่    ออกกำลังกายทุกวัน  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ    และทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส  ไม่เครียด

 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช