ออกอากาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ประจำเดือนผิดปกติ
บทคัดย่อ:       ประจำเดือนผิดปกติเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในหญิงวัยรุ่นที่มีประจำเดือนใหม่ ๆ และหญิงช่วงวัยทองก่อนหมดประจำเดือน  ความผิดปกติของประจำเดือนการมีเลือดออกในปริมาณมากเกินไป แต่ละครั้งยาวนานเกิน 7 วัน และมีรอบประจำเดือนกระปริดกระปรอย ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรคต่าง ๆ รศ.พญ มณี  รัตนไชยานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อธิบายว่า  ประจำเดือนผิดปกติในวัยรุ่นที่เพิ่งมีประจำเดือนใหม่ ๆ  ส่วนใหญ่เกิดจากระบบฮอร์โมนที่ควบคุมประจำเดือนยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่มักจะไม่มีโรคอะไรร้ายแรง แต่ถ้ามีการเสียเลือดมาก ก็ควรปรึกษาแพทย์ ซึ่งแพทย์มักจะให้รับประทานยาปรับประจำเดือนเป็นพัก ๆ จนกว่าเด็กจะมีประจำเดือนปกติได้เอง  ส่วนประจำเดือนผิดปกติในหญิงวัยทองก่อนหมดประจำเดือน มักพบว่าเกิดจากโรคอวัยวะภายใน ดังนั้น จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจภายใน ซึ่งบางรายแพทย์อาจแนะนำให้ขูดมดลูกเพื่อตรวจหาโรคเยื่อบุโพรงมดลูก เนื่องจากสาเหตุของประจำเดือนผิดปกติ อาจรุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้   ซึ่งหลายคนมักจะกลัวความเจ็บปวด แต่ปัจจุบันแพทย์มีวิธีประเมินก่อนว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องขูดมดลูกหรือไม่ เช่น การตรวจด้วยอัลตราซาวน์ด  หรือบางรายอาจใช้เพียงเครื่องมือเล็ก ๆ คล้ายหลอดดูดนมเข้าไปดูดเนื้อเยื่อมาตรวจ  ซึ่งจะเจ็บปวดน้อยกว่า  สำหรับการรักษาประจำเดือนผิดปกติจะขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นสาเหตุซึ่งปัจจุบันมีการรักษาหลายวิธี เช่น การรับประทานยา การฉีดยา การใส่ห่วงคุมกำเนิดชนิดมีฮอร์โมน  และการผ่าตัด เป็นต้น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช