ออกอากาศ : วันที่ 6 มกราคม 2556  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เลี้ยงลูกให้ดีและฉลาด สมวัย
บทคัดย่อ:

 

         “นอกจากปัจจัยในตัวเด็กเอง ซึ่งได้แก่ พันธุกรรม ความสมบูรณ์ของสมอง  ระบบประสาท ความสมบูรณ์ของร่างกายแล้ว  ปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดูก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกน้อยฉลาดและมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่          ทุกคนปรารถนา ”   อ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  กล่าว

         สมองเป็นอวัยวะที่มีความมหัศจรรย์มาก นอกจากจะมีหน้าที่ในการควบคุมความคิด วิเคราะห์ สมาธิ พฤติกรรมและการเคลื่อนไหวแล้ว เรายังพบว่าสมองแต่ละส่วนมีการทำงานที่ประสานกัน เมื่อมีการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทขึ้น  เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่ก็สามารถทำงานทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าสมองจะถูกสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทมากขึ้น แต่หลังจากคลอดแล้ว จำนวนเซลล์ประสาทไม่ได้เพิ่มขึ้น หากแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะสามารถสร้างเส้นใยประสาทที่ซับซ้อน ประสานกันทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งใยประสาทจะมากน้อย ส่วนหนึ่งขึ้นกับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมของคุณพ่อคุณแม่ด้วย เมื่อได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กจะมีการสร้างใยประสาทเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ  ไว้ในธนาคารสมอง เมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ จะมีการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่เข้ากับการเรียนรู้ใหม่ เกิดเป็นทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง เช่น มองเห็นพร้อมกับการได้ยินและสัมผัส   จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้มากกว่าการเรียนผ่านการท่องจำเพียงอย่างเดียว โดยสรุปยิ่งมีใยประสาทมากยิ่งฉลาด และเรียนรู้ได้เร็ว ถึงแม้จำนวนเซลล์สมองจะเท่าเดิม นอกจากนี้สมองเด็กยังมีความไวในการเรียนรู้ได้แตกต่างกันไปในแต่ละวัย  ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ด้านการมองเห็น การได้ยิน การควบคุมอารมณ์ และการสร้างนิสัยต่างๆ จะอยู่ภายใน 2 ปีแรก และช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาคือ ในช่วง 2-3 ปีแรกของชีวิต   

         อย่างไรก็ตามแม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาทองของการเรียนรู้ เด็กก็ยังสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือ เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นมากกว่าการเรียนที่เคร่งเครียด ดังนั้นควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสคิดหาเหตุผล ค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การดูแลที่เหมาะสมและความปลอดภัยของคุณพ่อคุณแม่ จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี คุณพ่อคุณแม่คงเห็นแล้วว่า ท่านมีส่วนช่วยอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ของลูกรัก การส่งเสริมการเรียนรู้ตามช่วงเวลาทองที่กล่าวข้างต้น การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน การควบคุมอารมณ์และการสร้างวินัยต่างๆ จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถเต็มศักยภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขค่ะ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช