ออกอากาศ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การคุมกำเนิด
บทคัดย่อ:

       เทคโนโลยีการคุมกำเนิดในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปแบบและคุณสมบัติให้เหมาะสมกับผู้คนมากขึ้น ทั้งในด้านราคา ประสิทธิภาพ รวมถึงความสะดวกสบายในการใช้  อ.นพ.มานพชัย  ธรรมคันโธ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อธิบายว่า ในการคุมกำนิดปัญหาที่มักจะตามมา ได้แก่ ภาวะเลือดออกกระปริดกระปรอย ใบหน้ามัน คลื่นไส้ อาเจียน และน้ำหนักขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นลำดับ และยังคงประสิทธิภาพ  ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้านการคุมกำเนิดและเป็นที่กล่าวขวัญถึงในหมู่สตรี ได้แก่ ฮอร์โมนคุมกำเนิดแบบแผ่นแปะผิวหนัง ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ ช่วยลดปัญหาการหลงลืมและเพิ่มความต่อเนื่องในวิธีการคุมกำเนิด  เพราะแผ่นแปะดังกล่าว จะช่วยปลดปล่อยฮอร์โมนที่ใช้ในการคุมกำเนิดให้ซึมผ่านผิวหนัง ซึ่งแต่ละแผ่นสามารถใช้ได้นานถึง 1 สัปดาห์ โดยแปะติดต่อกัน 3 แผ่นต่อสัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์ในแต่ละเดือน เพื่อให้มีเลือดประจำเดือนปกติ  และสามารถเลือกแปะแผ่นในบริเวณที่สะดวกได้ เช่น บริเวณหน้าท้องน้อย  สะโพก  หรือต้นแขน โดยที่ไม่ต้องกังวลต่อการหลุดลอกหรือปัญหาใดๆ

       จากการวินิจฉัยพบว่าการคุมกำเนิดชนิดใช้แผ่นแปะผิวหนังนี้มีประสิทธิภาพเกิน 99% มีผลข้างเคียงค่อนข้างต่ำ และผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูง นอกจากนี้ ยังไม่พบว่าเกิดปัญหาแผ่นแปะคุมกำเนิดหลุดลอกง่ายในสภาพอากาศร้อน ในขณะกำลังออกกำลังกาย หรือการการอบเซาว์น่าแต่อย่างใด นับเป็นทางเลือกใหม่ด้านการคุมกำเนิด ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว  ส่วนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการคุมกำเนิดยังคงมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช