ออกอากาศ : วันที่ 29 มกราคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การจัดฟัน
บทคัดย่อ:       ปัจจุบันนี้มีผู้นิยมจัดฟันเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นแฟชั่นในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมุ่งเน้นไปทางด้านความสวยงามมากกว่าความจำเป็นในการรักษาทั้งๆ ที่การจัดฟันจะทำให้เกิดผลเสียต่าง ๆ มากมาย ทพญ.วรรณดี  พลานุภาพงานทันตกรรม อธิบายว่า การจัดฟันนั้นเป็นการรักษาทางทันตกรรมซึ่งต้องคำนึงถึงความจำเป็น ซึ่งจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา  กลุ่มที่ควรได้รับการรักษา และกลุ่มที่ต้องการได้รับการรักษาเพื่อความสวยงาม กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา ได้แก่ผู้ป่วยทีมีโครงสร้างใบหน้าผิดปกติ  หรือการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันล่างสบคร่อมฟันบน  ฟันสบลึก  ฟันสบเปิด หรือเกิดจากนิสัยที่ผิดปกติ เช่นการดูดนิ้ว  การกัดหรือดูด ริมฝีปาก  การกลืนที่ผิดปกติและตำแหน่งของลิ้นที่ผิดปกติ  คางเบี้ยว เป็นต้น กลุ่มที่ควรได้รับการรักษา ได้แก่ผู้ป่วยที่ฟันซ้อนเกมาก  ฟันห่าง  ฟันยื่นมาก  กลุ่มที่ต้องการได้รับการรักษาเพื่อความสวยงาม ผู้ป่วยอาจมีการสบฟันที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อยแต่มีความต้องการให้ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบหรือต้องการให้ใบหน้าสวยงามขึ้น จึงมาขอรับการจัดฟัน ดังนั้นการจัดฟันมักเป็นเรื่องของการรักษาสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของใบหน้าและการสบฟัน การจัดฟันตามแฟชั่นจึงถือว่าเกินความจำเป็น ซึ่งอาจส่งผลต่ออวัยวะในช่องปากทั้งฟันและเหงือก การทำความสะอาดจะยากทำให้เป็นแหล่งสะสมคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลาย รวมทั้งเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช