ออกอากาศ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2555  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ขมิ้นชัน ลดการอักเสบข้อเข่า
บทคัดย่อ:

            การนำสมุนไพรมาใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  จำเป็นต้องผ่านการทำวิจัยจากห้องปฏิบัติการ ทั้งด้านส่วนประกอบ ปริมาณ และการออกฤทธิ์ของสมุนไพร หนึ่งในสมุนไพรที่สามารถลดการอักเสบของข้อเข่าได้คือ สารสกัดขมิ้นชัน ใช้อย่างไร  รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีรายละเอียดค่ะ

            จากการวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  เราให้ผู้ป่วยรับประทานสารสกัดขมิ้นชัน ซึ่งผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลาย แยกเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์เท่านั้น  โดยรับประทานครั้งละ  2 เม็ด 3 เวลา  เม็ดละ 250 มก. รวมวันละ 1,500 มก.  รับประทานต่อเนื่องไม่เกิน 4 สัปดาห์

             จากนั้นวัดดูว่า คะแนนความปวดเพิ่มขึ้นหรือลดลง  คะแนนความตึงข้อ  ข้อฝืดข้อตึงมากขึ้นหรือน้อยลง    ความ  สามารถการใช้งานข้อ  เดินแนวราบ เดินขึ้นลงบันไดเป็นอย่างไร รวมถึงสอบถามผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเมื่อรับประทานยา พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกลุ่มขมิ้นชันมีคะแนนปวดลดลง ตึงข้อลดลง และคะแนนการใช้งานข้อเข่าเพิ่มขึ้น และมีความปลอดภัยกว่า

               กลุ่มยาต้านการอักเสบ Ibuprofen ในเรื่องอาการปวดท้อง ท้องอืดที่พบน้อยกว่า อีกทั้งผลการเจาะเลือดก็มีความปลอดภัย  ทั้งปริมาณเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง  หน้าที่ตับและหน้าที่ไต  เมื่อเปรียบเทียบก่อน-หลังรับประทานยา

             โดยสรุปสารสกัดขมิ้นชันมีประสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับยาต้านการอักเสบ Ibuprofen  แต่ไม่ควรรับประทานยานานต่อเนื่องยาวนาน  เพราะยากลุ่มนี้เป็นยาออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ  หากการอักเสบทุเลาลงแล้วก็ควรจะเลิกรับประทาน

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช