ออกอากาศ : วันที่ 1 มกราคม 2549  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง
บทคัดย่อ:      หลายคนเข้าใจว่า การออกกำลังกาย ทำได้เมื่อมีเวลาพอเท่านั้น แท้จริงแล้ว ไม่ว่าเราจะประกอบกิจวัตรประจำวันอยู่ในช่วงใด เราก็สามารถออกกำลังกายได้  อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  อธิบายว่า  การออกกำลังกายที่ถูกวิธีนั้น ก่อนออกกำลัง กายทุกครั้ง ควรมีการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5 –10 นาที ทั้งนี้  เพื่อให้เลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหัวใจและหลอดเลือด  สำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน อาจเริ่มต้นจากวิธีง่าย ๆ คือ ออกกำลังกายพร้อม ๆ กับการประกอบกิจวัตรประจำวัน  เช่น ผู้ที่มีบ้าน และที่ทำงานไม่ไกลกันนัก อาจเดินไปทำงานแทนการใช้รถ หรือใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น  เมื่อออกกำลังจนร่างกายมีความพร้อมและเกิดความเคยชินแล้ว หากต้องการเพิ่มสมรรถภาพแก่ร่างกายให้มากขึ้น ควรเลือกการออกกำลังกายที่ชื่น ชอบและสะดวกที่สุด ทั้งนี้ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี หรือมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการเลือกวิธีออกกำลังกาย นอกจากนี้ ทุกครั้งที่ออกกำลังกาย ไม่ควรหักโหม แต่ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบร่างกายขณะออกกำลังกายได้ว่า หักโหมมากไปหรือไม่  โดยให้สังเกตอาการดังนี้  หัวใจเต้นเร็วมากจนรู้สึกเหนื่อย  หายใจ เหนื่อยจนพูดไม่เป็นประโยค  เหนื่อยจนเป็นลม  หากมีอาการดังกล่าว ให้ หยุดออกกำลังกายสักระยะ ครั้งต่อไปควรลดระดับการออกกำลังกายลง สำหรับการปฏิบัติตัว เมื่อออกกำลังกายเสร็จสิ้น ไม่ควรหยุดในทันที แต่ควรอบอุ่นร่างกายประมาณ 5 –10 นาทีก่อน จนกระทั่งชีพจรกลับสู่ภาวะปกติ และควรดื่มน้ำทดแทนให้เพียงพอภายหลังออกกำลังกายด้วย ประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นมีมากมาย ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 20 – 30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช