ออกอากาศ : วันที่ 18 ธันวาคม 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ซีสต์เต้านม
บทคัดย่อ: ซีสต์เต้านม เป็นการเปลี่ยนแปลงของเต้านมที่เกิดจากการมีถุงน้ำขึ้นในเนื้อนม อาจพบเป็นจุด ๆ เมื่อตรวจดูจะพบถุงน้ำ หรือถ้าคลำจากภายนอก จะมีลักษณะเป็นก้อน  อ.พญ.ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ  ภาควิชาศัลยศาสตร์ อธิบายว่า  ซีสต์หรือถุงน้ำเป็นพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกาย ภายในซีสต์อาจมีส่วนประกอบเป็นน้ำหรือสารหลั่งจากต่อมในร่างกาย สำหรับสาเหตุของซีสต์ที่เต้านมนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ อย่างแน่ชัด แล้วถ้าแบ่งตามลักษณะที่พบจะสามารถแบ่งได้เป็น ซีสต์น้ำกับซีสต์เนื้อ  โดยทั่วไปคนที่เป็นซีสต์บริเวณเต้านมจะมีอาการปวด เนื่องจาก ก้อนซีสต์จะดันเนื้อนมรอบข้างทำให้เต้านมตึง  นอกจากนี้ก้อนซีสต์ที่เต้านมอาจโต ๆ ยุบ ๆ คือ โตขึ้นเมื่อใกล้มีประจำเดือน และเล็กลงเมื่อประจำเดือนมาแล้ว  ในเบื้องต้น ผู้หญิงที่มีซีสต์เต้านม อาจรู้สึกกังวลใจว่า อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น จะเป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านมหรือไม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ซีสต์เต้านมไม่ใช่มะเร็ง และส่วนใหญ่จะไม่กลายเป็นมะเร็งโดยสามารถสังเกตคร่าว ๆ ด้วยตัวเองได้ คือ ซีสต์จะโต ๆ ยุบ ๆ ตามรอบเดือน แต่มะเร็งจะขยายขนาดขึ้นเรื่อย ๆ  อาการของผู้ที่เป็นซีสต์เต้านมจะเจ็บปวด ส่วนมะเร็งจะไม่มีอาการเจ็บปวด  ซีสต์จะมีลักษณะเป็นก้อนนุ่ม ๆ แต่มะเร็งจะเป็นก้อนแข็ง ๆ นอกจากนี้ยังอาจตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวนด์ หรือใช้เข็มฉีดยาเจาะพิสูจน์ ส่วนการรักษา หากแพทย์แน่ใจว่าซีสต์ที่ตรวจพบนั้น ไม่จัดอยู่ในกลุ่มที่อาจเป็นมะเร็งก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แต่จะใช้วิธีเจาะดูด ซึ่งก้อนซีสต์จะยุบลงได้เอง แต่ถ้าหากซีสต์ที่พบมีเนื้อปนอยู่หรือเป็นซีสต์เนื้อ แพทย์อาจต้องผ่าตัดหรือเจาะเนื้อเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ นอกจากนี้หากเป็นซีสต์ และได้เคยรักษาไปแล้วก็อาจกลับมาเป็นใหม่ได้ทั้งในจุดเดิมและที่ใหม่

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช