ออกอากาศ : วันที่ 11 ธันวาคม 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: การพ่นยาสเตียรอยด์ในโรคทางจมูก
บทคัดย่อ: ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจมูก ในบางกรณีคุณหมออาจจะให้ยาสเตียรอยด์ โดยใช้วิธีพ่นเข้าทางจมูก  ซึ่งการพ่นยาที่ถูกต้องจะทำให้การรักษาได้ผล และผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่ผิดวิธีเกิดขึ้นน้อยลงด้วย อ.พญ.สุนันท์  องอาจ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  อธิบายว่ายาสเตียรอยด์พ่นจมูกเป็นยาที่ช่วยปรับความไวของจมูกต่อสารก่อภูมิแพ้ ทำให้จมูกมีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศน้อยลง สำหรับการใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกที่ถูกวิธีนั้น ผู้ป่วยควรปฏิบัติ ดังนี้  1. ควรเขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ยา  ขวดที่ใช้ใหม่ควรมีการทดสอบ โดยลองพ่นออกมาก่อน 2-3 ครั้ง เพื่อไล่อากาศที่ค้างอยู่ด้านในออก แต่ถ้าพ่นเป็นประจำอยู่แล้ว อาจไม่ จำเป็นต้องทดสอบ 
2. ควรพ่นยา หลังจากที่ทำให้จมูกโล่ง โดยอาจพ่นหลังจากการล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออุ่น การอบจมูกด้วยไอน้ำ หรือหลังจากสั่งน้ำมูกแล้ว 
3. การจับขวดยาให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางบริเวณไหล่ของขวด  พร้อมกับใช้นิ้วหัวแม่มือวางที่ก้นขวด ใส่ส่วนปลายของยาพ่นเข้าไปในโพรงจมูก ด้านตรงข้ามกับมือที่ถือขวดยา คือ ให้ใช้มือซ้ายพ่นยาเข้าจมูกขวาและใช้มือขวาพ่นยาเข้าจมูกซ้าย โดยพ่นในลักษณะเฉียง ๆ เพื่อให้ยาได้สัมผัสกับเนื้อเยื่อบุจมูกที่อยู่ทางด้านข้างโพรงจมูกให้มากที่สุด และไม่ควรพ้นยาเข้าไปที่ผนังกั้นช่องจมูกซึ่งอยู่ตรงกลางเพราะอาจทำให้เป็นแผลได้ 
4. ขณะพ่น ควรกดยาอย่างเร็วและแรง เพื่อให้ยากระจาย จากนั้นให้เงยหน้าขึ้น เอียงศีรษะไปข้างที่พ่นเป็นเวลาครึ่งนาที แล้วจึงพ่นยาในจมูกอีกข้างในลักษณะเดียวกัน  หลังจากใช้ยาพ่นสเตียรอยด์แล้ว ควรทำความสะอาดส่วนปลายของยาพ่นด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง พร้อมกับครอบฝาปิดให้เรียบร้อย นอกจากนี้เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด การพ่นยาสเตียรอยด์จมูกในช่วงระยะแรกของการรักษา ผู้ป่วยควรพ่นยาทุกวันอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรหยุดหรือปรับขนาดยาเอง ทั้งยังควรหลีกเลี่ยงการสั่งน้ำมูกภายในเวลา 15 นาทีหลังจากพ่นยาด้วย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช