ออกอากาศ : วันที่ 4 ธันวาคม 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เมื่อไหร่ควรพบจิตแพทย์เด็ก
บทคัดย่อ:     พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกของตนเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทุกด้าน  และพ่อแม่มักเป็นบุคคลแรกที่พบเห็นปัญหาของเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาพัฒนาการ พฤติกรรม  หรืออารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่หนักใจและเกิดความลังเลว่า เมื่อไรที่ควรนำเด็กไปพบจิตแพทย์เด็กเพื่อรับการรักษา ผศ.นพ.วิฐารณ  บุญสิทธิ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อธิบายว่า ในเด็กสามารถพบปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาพัฒนาการล่าช้าด้านการสื่อ ความหมาย  พฤติกรรมก้าวร้าว  ภาวะกลัวหรือวิตกกังวล  ปัญหาด้านสติปัญญาและการเรียน  ภาวะสมาธิสั้นหรือซนมากกว่าปกติ  พฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ อาการป่วยที่หาสาเหตุทางกายไม่พบ  อาการหวาดระแวง หรือพฤติกรรมผิดปกติอื่น ๆ   ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากได้รับการตรวจประเมิน และช่วยเหลือรักษาตั้งแต่เบื้องต้นก็จะสามารถช่วยให้เด็กมีอาการที่ดีขึ้นได้เร็วและมีพัฒนาการที่ดีต่อไป  แต่ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาก็อาจกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นยากต่อการแก้ไขในภายหลัง ตัวอย่างของปัญหาที่ต้องการการรักษาโดยทีมงานจิตเวชเด็ก เช่น  เด็กในวัย 1-2 ขวบที่ยังไม่พูด ไม่ค่อยสบตา  ไม่ตอบสนองต่อคำพูดของพ่อแม่  และมีพฤติกรรมชอบเล่นคนเดียวหรือทำอะไรซ้ำ ๆ  อาจมีภาวะออทิสติก   ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดและรักษาด้วยการกระตุ้นพัฒนาการ  ปรับพฤติกรรมฝึกพูด และทักษะด้านการสื่อสาร  ในเด็กวัยประถมต้นที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง  ขาดความรอบคอบในการทำงาน  มีสมาธิสั้น  ทำงานไม่เสร็จ อาจเกิดจากการที่เด็กมีภาวะซน สมาธิสั้น  ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยพฤติกรรมบำบัดและการปรับวิธีการสอนร่วมกับการใช้ยาเพิ่มสมาธิ  หรือในกรณีที่เด็กมีอาการกลัว  ไม่ยอมไปโรงเรียน  มักเกิดจากโรควิตกกังวลต่อการแยกจากจำเป็นต้องได้รับการรักษาช่วยเหลือโดยเร็ว  เนื่องจากถ้าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนนานก็จะกลับไปเรียนตามปกติได้ยากยิ่งขึ้น  หากคุณพ่อ คุณแม่ท่านใดเห็นว่าลูกมีปัญหาดังกล่าวข้างต้นควรปรึกษากับแพทย์ประจำตัวเด็กหรือกุมารแพทย์  เพื่อช่วยเหลือในขั้นต้นก่อน  หากปัญหายังคงเป็นอยู่หรือรุนแรงมากขึ้น ก็ควรปรึกษาจิตแพทย์เด็ก  ซึ่งมีอยู่ในโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช