ออกอากาศ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2548  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เบาหวานเด็กรักษาได้ไม่ยาก
บทคัดย่อ:

โรคเบาหวานไม่เพียงแต่เกิดกับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีโอกาสเกิดกับเด็กและวัยรุ่นได้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบาหวานชนิดที่ต้องฉีดยาทุกวัน สำหรับวิธีรักษาโรคเบาหวานในเด็กนั้น ปัจจุบันไม่ยากอย่างที่คิด รศ.พญ. สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อธิบายว่า โรคเบาหวานในเด็ก หมายถึง เบาหวานที่เกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ในประเทศไทยพบไม่บ่อยเท่ากับเบาหวานที่พบในผู้ใหญ่ เป้าหมายในการรักษาโรคเบาหวานที่พบในเด็กและวัยรุ่นคือ การเน้นเรื่องการดูแลระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด โดยลดจำนวนครั้งของการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำให้น้อยที่สุด  รพ.ศิริราชได้พัฒนาทีมสหสาขาวิชาในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ โดยให้ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องเบาหวาน และนำความรู้มาปฏิบัติโดยการฉีดอินซูลินวันละ 2-4 ครั้ง ตรวจน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รู้จักวิเคราะห์และประเมินผลเลือดทุกวัน เพื่อนำมาสู่การปรับสมดุลอาหาร การออกกำลังกายและปริมาณยาฉีดให้มีผลเลือดที่ใกล้ระดับปกติให้มากที่สุด นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังต้องหมั่นพบแพทย์สม่ำเสมอ  โดยแพทย์จะตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี ทุก ๆ 3-4 เดือน ตรวจการทำงานของไต และฮอร์โมนธัยรอยด์อย่างน้อยปีละครั้ง  เด็กเล็กที่เป็นมานานกว่า 5 ปีหรือมีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป ต้องรับการตรวจตาและตรวจไข่ขาวในปัสสาวะอย่างน้อยปีละครั้ง ก็จะช่วยควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น  จากการดำเนินงานพบว่าผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ มีความสุข และมีการเจริญเติบโตที่ปกติ กลับไปโรงเรียนและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข มีการควบคุมระดับน้ำตาลดีขึ้น ค่าน้ำตาลเฉลี่ยดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน และนำไปสู่การป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ดีขึ้น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช