ออกอากาศ : วันที่ 17 ตุลาคม 2553  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เรื่องน่ารู้สำหรับพ่อมือใหม่
บทคัดย่อ:

หากคุณกำลังจะเป็นคุณแม่มือใหม่ ส่วนใหญ่จะมีการเตรียมความพร้อมจากแหล่งต่าง ๆ แต่สำหรับคุณพ่อมือใหม่จะเตรียมตัวอย่างไรนั้น  รศ.นพ.วิทยา  ถิฐาพันธ์  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  อธิบายว่า   เมื่อมีการตั้งครรภ์คุณแม่ส่วนมากก็มักจะไปฝากครรภ์กับคุณหมอที่ตัวเองสะดวกและไว้วางใจให้คุณหมอช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองและลูกน้อยในครรภ์  ซึ่งเป็นการดูแลทางด้านการแพทย์มากกว่า  แต่คุณพ่อเองก็ควรเตรียมตัวตั้งแต่คุณแม่ยังตั้งครรภ์ด้วยเช่นกัน  เริ่มตั้งแต่การดูแลคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและอารมณ์ ในช่วงแรก จะเหนื่อยง่าย ง่วงนอนบ่อย รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ คลื่นไส้ อาเจียน เมื่อการตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปก็จะรู้สึกอึดอัด แน่นท้อง นอนลำบาก บางคนก็นอนไม่หลับ  ปวดหลัง  ปวดขาสารพัด  ทำให้คุณแม่อารมณ์ไม่ดี โกรธง่าย ซึ่งคุณพ่อควรจะเข้าใจ  คอยช่วยเหลืองานบ้าน หาอาหารให้รับประทาน ช่วยบีบนวดแก้อาการปวดน่อง ปวดขา  รวมถึงการพูดจาเพื่อให้กำลังใจ  เหล่านี้ เป็นต้น การมีคุณพ่ออยู่ด้วยขณะเจ็บครรภ์และขณะคลอดจะเป็นการสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจที่ดีที่สุดของคุณแม่  ในหลาย ๆ โรงพยาบาลให้คุณพ่อเข้าไปในห้องคลอด  คุณพ่อควรทำความเข้าใจเรื่องข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าไปในห้องคลอดด้วย ช่วงหลังคลอด คุณพ่อช่วยชงนม ล้างขวดนม หรือช่วยซักผ้าอ้อมและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพ่อจะช่วยเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีโรงพยาบาลมีการอบรมให้กับคุณพ่อด้วย  การดูแลคุณแม่ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ ขณะคลอด และ หลังคลอดจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อควรทำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อกันและกัน และส่งผลถึงลูกที่กำลังจะเกิดมาด้วย   คุณพ่อควรจะพาคุณแม่ไปฝากครรภ์ จะได้รับรู้เรื่องที่คุณหมอตรวจ  หรือคำแนะนำต่าง ๆ  และผลท่ำด้คือ ความรักความผูกพันที่มีมให้แก่กันไปอีกยาวนาน พร้อมกับพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจก็จะรวดเร็วไปด้วย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช