ออกอากาศ : วันที่ 29 สิงหาคม 2553  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ส่องกล้องตรวจหลอดลม
บทคัดย่อ:

โรคของระบบทางเดินหายใจหรือโรคปอดเป็นโรคที่พบได้บ่อย ปัจจุบันมีการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโดยการส่องกล้องตรวจหลอดลม  อ.นพ. ศุภฤกษ์  ดิษยบุตร  ภาควิชาอายุรศาสตร์   อธิบายว่า การส่องกล้องตรวจหลอดลม คือ การส่องกล้องเพื่อตรวจดูความผิดปกติของหลอดลม ส่วนใหญ่จะทำเพื่อการวินิจฉัยโรค  เช่น โรคปอดอักเสบที่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ด้วยการเก็บเสมหะหรือในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาวัณโรคปอด หรือโรคมะเร็งปอด  เป็นต้น  ก่อนทำการส่องกล้องตรวจหลอดลม ผู้ป่วยจะได้รับการพ่นยาชาบริเวณจมูกและลำคอซึ่งจะทำให้รู้สึกชาและกลืนลำบาก  และระหว่างการส่องกล้องผู้ป่วยจะได้รับการวัดความดันโลหิต ชีพจรและระดับออกซิเจนในเลือดตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย  การส่องกล้องนั้นส่วนใหญ่จะทำในท่านอนราบ ใส่สายให้ออกซิเจนทางจมูก มีผ้าคลุมตัวและปิดตาเพื่อป้องกันการเปื้อน ในบางกรณีอาจจะมีการให้ยานอนหลับทางเส้นเลือดดำก่อนการส่องกล้อง  แพทย์จะใส่กล้องสำหรับการตรวจเข้าทางจมูกข้างหนึ่งหรือทางปาก ผ่านลำคอและกล่องเสียงเข้าไปยังหลอดลม  ซึ่งในขณะส่องกล้องผู้ป่วยอาจรู้สึกอึดอัดบ้าง และจะมีการพ่นยาชาผ่านทางกล้องเข้าไปในหลอดลมเป็นระยะ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการไอหรือสำลักได้เล็กน้อย โดยผู้ป่วยสามารถหายใจได้ตามปกติ  ภายหลังการส่องกล้อง ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสังเกตอาการหากไม่มีความผิดปกติผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล  และจะนัดมาฟังผลการตรวจตามขั้นตอนต่อไป  การส่องกล้องตรวจหลอดลมนั้นเป็นการตรวจที่มีความปลอดภัย พบภาวะแทรกซ้อน     ที่รุนแรงได้น้อย ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากการส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยโรคดังที่ได้กล่าวในข้างต้น หรือในบางกรณีอาจใช้เพื่อเป็นการรักษาบางอย่างได้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์  การส่องกล้องตรวจหลอดลมเป็นวิธีการตรวจและรักษาที่มีประโยชน์และปลอดภัย   โดยผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการตรวจ  ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาสม่ำเสมอโดยเฉพาะยาลดความดันโลหิตยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาแอสไพริน  ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเสมอ

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช