ออกอากาศ : วันที่ 22 สิงหาคม 2553  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: หยุดภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
บทคัดย่อ: ปัจจุบันการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องง่ายและช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับหลายๆ คนได้  ซึ่งการมาพบจิตแพทย์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนบ้า  ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้  คิดว่าตนเองทำผิด  ชีวิตไร้ค่า  เบื่อชีวิตหรือคิดอยากตาย ก็ควรมาพบจิตแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษา ผศ.นพ.พนม  เกตุมาน  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อธิบายว่า โรคซึมเศร้า อาจเกิดหลังจากมีปัญหาความเครียดในชีวิต  ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน หรือในบางคนอาจเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุก็ได้  ถ้าเริ่มมีอาการน้อย ๆ ผู้นั้นมักจะรู้ตัวและมาพบจิตแพทย์  แต่ถ้ามีอาการมากจนไม่รู้ตัวอาจไม่มารับการรักษา  อาการอาจมากขึ้นจนถึงขั้นคิดอยากตายและฆ่าตัวตายได้   สาเหตุของโรคซึมเศร้าเกิดจากการทำงานที่แปรปรวนของสารสื่อนำประสาทที่มีผลต่ออารมณ์ ยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าเป็นยาที่ช่วยให้การทำงานของสารสื่อนำประสาทนั้นกลับมาเป็นปกติ ผู้ป่วยร้อยละ 80 สามารถรักษาให้หายได้เมื่อได้รับยาร่วมกับการรักษาทางจิตใจ  หากเราสงสัยว่าคนใกล้ชิดมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้า เช่น เงียบเฉย   เฉื่อยชา  การเรียนหรือการทำงานเสียไป   เราควรสอบถามถึงความรู้สึก  ความคิด และแสดงความห่วงใยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ทำให้คนที่กำลังซึมเศร้ารู้สึกว่ามีเพื่อน  มีที่พึ่งช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้น และควรแนะนำให้มาพบจิตแพทย์  เพื่อรับการตรวจและช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  จะป้องกันการฆ่าตัวตายได้  บางคนเชื่อว่าการถามเรื่องฆ่าตัวตายจะกระตุ้นให้ผู้นั้นคิดฆ่าตัวตายกระทำจริงๆ  แต่ในทางกลับกัน  การถามเรื่องการฆ่าตัวตายอย่างถูกวิธี จะทำให้ผู้นั้นเกิดความรู้สึกว่ามีคนเข้าใจและห่วงใย  ได้ระบายความรู้สึกจนทำให้ดีขึ้นจน  ล้มเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้  ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า และมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย  ควรมาพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น่าเศร้า

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช