ออกอากาศ : วันที่ 18 เมษายน 2553  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ปอดอักเสบ อย่านิ่งนอนใจ
บทคัดย่อ: ในปีหนึ่งๆ มีผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบกว่า 1 แสนคนและมีผู้เสียชีวิตนับพันคน มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคปอดอักเสบนั้น อ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ อธิบายว่า โรคปอดอักเสบหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่าปอดบวมนั้น จะมีการอักเสบของเนื้อปอด ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโดยเฉพาะแบคทีเรีย แต่เชื้ออื่น ๆ ก็เป็นสาเหตุได้เช่นกัน เช่น วัณโรค เชื้อราบางชนิดและเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ก็ทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงได้ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ อาจมีเสมหะ และหายใจหอบเหนื่อย ซึ่งอาการอาจเกิดขึ้นทันที หรือ แบบค่อยเป็นค่อยไปขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าเกิดจากการติดเชื้อชนิดใด โรคปอดอักเสบจากเชื้อแต่ละชนิดและในผู้ป่วยแต่ละราย จะมีความรุนแรงที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังบางอย่าง เช่น เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง หรือ ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการได้รับยากดภูมิต้านทานหรือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบรุนแรงและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนทั่วไป ภาวะแทรกซ้อนของโรคปอดอักเสบที่สามารถพบได้ เช่น การเกิดฝีในปอดอาจต้องใช้ระยะเวลาในการให้ยาปฏิชีวนะนานขึ้นหรืออาจจำเป็นต้องผ่าตัด หรือการเกิดหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด ซึ่งต้องได้รับการระบายโดยการใส่สายระบายทรวงอก หรือบางรายอาจต้องผ่าตัดเช่นกัน และกรณีที่มีอาการรุนแรง เช่น มีภาวะขาดออกซิเจนอย่างมาก ความดันโลหิตต่ำ อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การรักษาปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ คือ การให้ยาปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อก่อโรคร่วมกับการรักษาตามอาการอื่น ๆ เช่น การให้ยาลดไข้ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง เช่น หอบเหนื่อยมากหรือมีภาวะขาดออกซิเจนร่วมด้วย อาจต้องมีการให้ออกซิเจนหรือใช้เครื่องช่วยหายใจช่วย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช