ออกอากาศ : วันที่ 28 มีนาคม 2553  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
บทคัดย่อ: ภายในโรงพยาบาลศิริราชมีพิพิธภัณฑ์ 6 แห่ง ในตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 รพ.ศิริราช  ซึ่งมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช” หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ได้ปรับปรุงการจัดแสดงใหม่ คือ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส ทั้งนี้ อ.พญ.สุชานัน  หาญอมรรุ่งเรือง  ภาควิชาพยาธิวิทยา อธิบายว่า พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนแรกจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติพยาธิวิทยาในประเทศไทยวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติของ ศ. นพ. เอ.จี. เอลลิส ผู้บุกเบิกพยาวิทยาในประเทศไทยและห้องจำลองการปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาในอดีตส่วนที่สองจัดแสดงระบบการทำงานของหัวใจปกติ และเรื่องโรคหัวใจ  ซึ่งส่วนนี้จัดแสดงด้วยสิ่งแสดงจริงของหัวใจปกติและหัวใจที่เป็นโรค วีดิทัศน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสอนเรื่องโรคหัวใจ วีดิทัศน์การเต้นของหัวใจกบ รวมทั้งมีเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับให้ผู้เข้าชมตรวจวัดความดันด้วยตนเอง  ส่วนที่สามจัดแสดงพัฒนาการและความผิดปกติของทารก จัดแสดงด้วยสิ่งแสดงจริงของทารกที่ผิดปกติในหลายลักษณะ และสิ่งแสดงจริงของตัวอ่อนมนุษย์ในระยะต่างๆ พร้อมหุ่นจำลองพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา  ส่วนที่สี่จัดแสดงเรื่องโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ที่พบมากในประเทศไทย มีการจัดอันดับมะเร็งที่พบบ่อยในชาย-หญิงจัดหุ่นจำลองสำหรับให้ผู้ชมได้ฝึกการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองพร้อมบอกวิธีการตรวจ  มีกล้องจุลทรรศน์สำหรับส่องดูความแตกต่างของเม็ดเลือดขาวปกติและเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็ง จัดแสดงเครื่องมือการทำ Pap smear ตรวจหามะเร็งปากมดลูก พร้อมแสดงขั้นตอนการตรวจ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อีก 5 แห่งที่เปิดให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ หรือหาข้อมูล ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/museums พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตึก     อดุลยเดชิวกรมชั้น 2 และตึกกายวิภาคชั้น 3 เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา  09.00 -16.00 น.  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  อัตราค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 40 บาท เด็กและนักเรียนในเครื่องแบบเข้าชมฟรี

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช