ออกอากาศ : วันที่ 21 มีนาคม 2553  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: ปลูกผม ไร้แผลเป็น
บทคัดย่อ:

ผู้ที่ประสบปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ปัจจุบันแพทย์สามารถทำการปลูกผม แบบไร้แผลเป็นได้สำเร็จ  สำหรับวิธีการนั้น อ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา อธิบายว่า   การแก้ปัญหาผมบาง  ศีรษะล้านแบบ SFET ( Single Follicular Extraction  and Transfer ) หรือที่เรียกกันว่า “การปลูกผม ไร้แผลเป็น”  เป็นวิธีลดแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดบริเวณท้ายทอย โดยใช้เครื่องมือพิเศษ ที่มีหัวเจาะเพื่อทำการย้ายเซลล์รากผมจากบริเวณท้ายทอยมาปลูกในบริเวณที่มีผมบางหรือศีรษะล้าน การรักษาแพทย์จะให้คำแนะนำเรื่องการผ่าตัดและประเมินวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและมีการถ่ายรูปเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา  เพื่อความปลอดภัย ผู้ป่วยจะต้องตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงของการผ่าตัดว่ามีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือไวรัสตับอักเสบชนิดเอและบีหรือไม่   ในวันผ่าตัดผู้ป่วยจะถูกโกนผมบริเวณท้ายทอยและด้านข้างของศีรษะ เมื่อผู้ป่วยรู้สึกชาก็จะใช้เครื่องมือนำเส้นผมออกมาเก็บไว้ในสารละลายที่มีความใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายประมาณ  2 -3 ชั่วโมง ระหว่างนั้นจะใช้เครื่องมือพิเศษในการสร้างรูขนาดเล็กบริเวณที่มีผมร่วงหรือศีรษะล้าน นำเส้นผมที่จัดเก็บไว้ มาปลูกถ่ายในบริเวณที่มีผมร่วงหรือหนังศีรษะล้าน  โดยแพทย์จะเลือกบริเวณความหนาแน่นและทิศทางที่เหมาะสมของเส้นผมสำหรับผู้ป่วย ในการปลูกถ่ายเส้นผมถ้าปลูกถ่าย 200 กอ จะสามารถปลูกบริเวณศีรษะล้านได้ 10 – 20 ตารางเซนติเมตร  ใช้เวลา  3 – 4  ชั่วโมง   แต่ถ้าปลูกถ่าย 400 กอจะสามารถปลูกได้ถึง 20 – 40 ตารางเซนติเมตร  ในระยะเวลา 7-8 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการผ่าตัดนั้นจะใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคนิคที่ปลอดเชื้อ  จึงรับรองได้ว่าปลอดภัย หลังผ่าตัด จะมีแผลขนาดเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นประมาณจุดละ 1 มิลลิเมตรเท่านั้น ซึ่งแผลจะหายเองได้โดยไม่ต้องเย็บหลังการปลูกถ่ายเส้นผมอย่างน้อย 1 สัปดาห์  สามารถสระ ตัด  ดัด ย้อมผมได้ตามปกติเหมือนผมทั่วไปในบริเวณอื่น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช