ออกอากาศ : วันที่ 17 มกราคม 2553  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: นมแม่ ต้นกำเนิดพลังเจ้าตัวน้อย
บทคัดย่อ:

การที่ทารกเกิดมาแล้วได้ดูดนมแม่ จะทำให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญา  เพราะนมแม่เป็นต้นกำเนิดแห่งพลังของเจ้าตัวน้อย รศ.นพ.พฤหัส  จันทร์ประภาพ  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  อธิบายว่า  น้ำนมแม่ เป็นอาหารชั้นยอดของทารก  ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญา  ซึ่งคุณแม่ทุกคนก็คงอยากให้ลูกน้อย ได้ดูดนมที่มากไปด้วยสารอาหาร   ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย และมีภูมิคุ้มกันโรคในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3-5 วันแรกหลังคลอด คุณแม่จะมีน้ำนมเหลือง “คอลอสตรัม”  ที่อุดมไปด้วยสารภูมิคุ้มกันโรคให้กับลูกน้อยแรกเกิด  ปกติน้ำนมจะถูกสร้างและผลิตมาจากเซลล์ที่อยู่ภายในกระเปาะเล็ก ๆ ของเนื้อเต้านม ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงจากเส้นเลือดบริเวณหน้าอก น้ำนมที่ผลิตได้ทีละเล็กละน้อยจะถูกเก็บสะสมไว้ภายใน  ขณะที่คุณแม่ให้นมลูก น้ำนมจะถูกขับออกมาจากกระเปาะ ผ่านไปตามท่อน้ำนมและไหลออกมาทางหัวนมให้ลูกได้ดื่ม  สิ่งที่มีผลต่อปริมาณน้ำนม คือ “โปรแลกติน”  ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของคุณแม่  และจะหลั่งออกมาในปริมาณมากขณะตั้งครรภ์  และจะลดปริมาณลงทันทีหลังคลอด  นอกจากนี้ยังมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อ “ออกซิโตซิน” ที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหลังเป็นตัวกระตุ้นให้กล้ามเนื้อรอบ ๆ กระเปาะน้ำนมหดตัวเพื่อบีบน้ำนมออกมา   ซึ่งจะหลั่งออกมามากหากมีการกระตุ้นหัวนมหรือเวลาลูกดูดนม  ในน้ำนมแม่นั้นมีคุณประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะไขมันที่ทารกจะนำไปพัฒนาสมองและระบบประสาทในช่วงขวบปีแรกและสิ่งสำคัญของการให้นม คือ  ทั้งคุณแม่และลูกน้อยจะได้สัมผัสกันอย่างแนบชิด  ก่อให้เกิดความรักความผูกพัน   เป็นการกระตุ้นระบบประสาทของทารกได้ดีที่สุด และยังทำให้ทารกมีพัฒนาการที่เร็วกว่าทารกที่ไม่ได้รับการกระตุ้น รวมทั้งทำให้คุณแม่มีรูปร่างกลับคืนสู่สภาพเดิมเร็วขึ้น เพราะมีการนำไขมันที่สะสมไว้ในระหว่างตั้งครรภ์มาใช้     ในการผลิตน้ำนมให้กับลูกน้อยคุณแม่บางท่านอาจเป็นกังวลว่าจะมีน้ำนมไม่มากพอ การสร้างน้ำนมให้เพิ่มขึ้นควรบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่ช่วยในการสร้างน้ำนมการรับประทานอาหารของคุณแม่มีผลโดยตรงต่อการผลิตน้ำนม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงเลียง หรือยำหัวปลีและใบกระเพรา หรือใบกุยช่าย  ถ้ารับประทานบ่อย ๆจะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมเพิ่มขึ้น

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช