ออกอากาศ : วันที่ 3 มกราคม 2553  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: กว่า 20 ปีของการสร้างสรรค์พบหมอศิริราช
บทคัดย่อ: นับเป็นเวลากว่า 20 ปีที่รายการ พบหมอศิริราช อยู่เคียงข้างคุณผู้ชม พิธีกร  อ.นพ.ประภัทร  วานิชพงษ์พันธุ์  และ อ.นพ.ต่อพล วัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางรายการได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์เนื้อหาและสาระเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนความก้าวหน้าทางการแพทย์ในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนฉากใหม่รายการพบหมอศิริราชให้มีความทันสมัยที่เห็นความชัดลึกและได้ต้อนรับวิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องการรักษา และการดูแลตนเองทั้งที่เป็นแพทย์ด้วยกัน และบุคคลทั่วไปที่มาให้แง่คิดดี ๆ อย่างเช่น คุณสุธาสินี  น้อยอินทร์ แห่งบ้านโฮมฮัก ที่เชิญท่านมาพูดคุยในรายการ โดยคุณสุธาสินี หรือแม่ต้อย  ที่ดูแลเด็กกำพร้าแห่งบ้านโฮมฮัก  ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้  ทางรายการได้นำเสนอต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ซึ่งแม่ต้อยได้ให้แง่คิด  วิธีการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุขหลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้ว  มีผู้ชมหลายท่านติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้  และทางรายการยังได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว จากการที่นำเสนอไปนั้น  ทำให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  นอกจากนี้ยังได้นำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์และความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยที่ประสบผลสำเร็จในหลาย ๆ สาขา อาทิ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออรโธปิดิคส์ และกายภาพบำบัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รวมถึงภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระที่ทางรายการได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชม  และทางรายการยังได้รับความคิดเห็นและติชมจากผู้ชมที่ติดตามชมรายการทุกครั้งที่อยู่บ้านว่ารายการดี และได้ประโยชน์มากดูแล้วรายการแล้วทำให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ไม่อยากเจ็บป่วย

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช