ออกอากาศ : วันที่ 11 ตุลาคม 2552  เวลา 13.50 น. (โดยประมาณ) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เรื่อง: เลือกพี่เลี้ยงเด็กอย่างไรดี
บทคัดย่อ:

พ่อแม่ที่ประสบปัญหาไม่มีเวลาอยู่กับลูก หากต้องเลือกใครสักคนมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกแทนเรา ควรเลือกพี่เลี้ยงแบบไหน ผศ.นพ.ชาตรี  วิฑูรชาติ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  อธิบายว่า พ่อแม่หลายคนมักประเมินความสำคัญของพี่เลี้ยงเด็กต่ำเกินไป คิดว่ามีเพียงมีใครสักคนมาดูแลเรื่อง  กิน อยู่ หลับนอนได้ก็พอแล้ว แต่กลับตรงกันข้าม บทบาทของพี่เลี้ยงเด็กเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งซึ่งเขาจะต้องทำหน้าที่ของความเป็นแม่  ต้องให้ความรัก ความอบอุ่น ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สร้างความผูกพันที่มั่นคงกับเด็กสามารถสื่อสารรับรู้อารมณ์ ความต้องการของเด็กและตอบสนองได้ถูกต้องพี่เลี้ยงควรมีความสามารถจัดสภาพแวดล้อม เตรียมกิจกรรมการเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งเสริมให้สมองของเด็กเติบโต ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา บุคลิกภาพรวมทั้ง IQและEQ  เนื่องจากเด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี เป็นช่วงอายุที่มีการเติบโตพัฒนามากและรวดเร็วที่สุด ดังนั้นการเลือกพี่เลี้ยงเด็ก ควรพิจารณาอายุและการศึกษา ควรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และวิจารณญาณ  มีบุคลิกลักษณะและนิสัย  รักความสะอาด ละเอียดลออ ใจเย็น ทนเสียงเด็กร้องได้ มีความรักเด็ก  สิ่งสำคัญคือ ต้องไว้ใจได้สามารถวางใจได้ว่า พี่เลี้ยงจะไม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายเด็ก มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ก่อนที่จะตัดสินใจควรพบปะพุคคุย  สอบถามคุณสมบัติ ควรเลือกคนที่รู้จักหรือรู้ที่มาที่ไป ถ้าไม่มีข้อมูลอาจให้ทดลองทำงานก่อน โดยให้มีคนสอดส่องดูแลอยู่ห่างๆด้วย พี่เลี้ยงเด็กเป็นเพียงผู้ช่วยที่เข้ามาผ่อนแรง พ่อแม่คือผู้ที่จะต้องอยู่กับลูก ให้เวลาและดูแลลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

กลับสู่หน้ารายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช